O tom, co se v obci podařilo v poslední době udělat a jaké investice ji čekají v budoucnu, jsme hovořili se starostou Milanem Novákem.

Co se v posledních letech ve vaší obci podařilo udělat?

V obci Hejná máme za sebou několik významných akcí. Z 80 % máme opraveny obecní komunikace. Ty dostaly nový asfaltový povrch.

Na návsi je nepřehlédnutelná červenošedá budova hasičské zbrojnice s víceúčelovou klubovnou, která se postavila letos v květnu. V roce 2009 se podařilo získat dotaci na první část, kdy jsme zbourali staré stavení a nechali zhotovit základovou desku pro stavbu nové zbrojnice. Na základovou desku jsme zažádali o dotaci Plzeňský kraj. Na dokončení jsme získali peníze až v roce 2010. To stačilo na to, aby se akce dokončila. Celkové náklady na zbrojnici činily 3,2 milionu korun. Podstatnou část peněz jsme získali přes Místní akční skupinu Pošumaví. V hasičské zbrojnici máme i důstojnou klubovnu se zázemím pro různé schůze, přednášky a oslavy. Klubovna má kapacitu 45 míst, má kuchyňku, bezbarierové sociální zařízení a bezbarierový přístup. S výstavbou hasičské zbrojnice souvisí i úpravy vzhledu návsi, kde jsme upravili zeleň za pomoci pracovníků na veřejně prospěšné práce.

Další akcí byla oprava kamenné hráze potoka, na kterou jsme čerpali peníze z dotace z Plzeňského kraje.

V letošním roce jsme upravili také prostranství před obecním úřadem, kde máme umístěny kontejnery na tříděný odpad.

Otevřeli jste i hezkou naučnou stezku…

Naučná stezka, kterou jsme otevřeli, vznikla ve spolupráci s německým partnerským městem Regen, které od roku 2007 rozvíjí přeshraniční spolupráci s obcemi Mikroregionu Prácheňsko. Z přeshraniční spolupráce jsme získali dotaci 2,5 tisíce eur. Na vybudování se podíleli sousední obce Velké Hydčice a Nezamyslice a naši občané. Dobrovolní hasiči a zastupitelé obce nám pomohli v rámci naučné stezky vyřezat a upravit část cesty, která vede z Hejné na Nezamyslice. Naučná stezka je dlouhá deset kilometrů a je osazena informačními tabulemi. Během procházky na návštěvníky čekají krásné výhledy na Šumavu, na obec Hejná a na rybník v Nezamyslicích. Cesta i celá stezka se musí udržovat. V loňském roce jsme zkusili zaměstnat jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce, což se nám osvědčilo, a tak jsme si letos vzali z úřadu práce dalších sedm lidí, které využíváme na práce v obecních lesích a na sekání trávy a údržbu v obci. Máme totiž 103 hektarů lesů.

Jaké máte plány do budoucna?

Plánů, co bychom chtěli udělat, co zlepšit a vylepšit máme spousty. Chybí nám ale peníze. Bez dotací bychom toho moc neudělali. Trápí nás například stav obecního rozhlasu, který je již zastaralý. Chtěli bychom dodělat chybějící komunikace, dětské hřiště a podobně. Víme, že bude vyhlášen dotační titul na zateplení budov. Chtěli bychom zateplit budovu obecního úřadu. Máme zde velký únik tepla, a to i přes to, že už topíme jen ve dvou kancelářích. Úřad máme v budově bývalé školy, což je již stará studená budova z roku 1903.

Chtěli bychom získat do našeho majetku například i nevyužívaný rybník pod obcí. V jeho blízkosti by bylo hezké hřiště se zázemím, dětské hřiště a rybník by mohl sloužit ke koupání. Myslet chceme na budoucnost naší obce a na využití volného času příštích generací.

Kolik máte obyvatel a jaký je průměrný věk vašich občanů?

Průměrný věk obyvatel obce Hejná se pohybuje mezi 50 a 60 lety. Mladých lidí zde máme málo. V současné chvíli máme 179 obyvatel, což je v novodobé historii samostatné obce Hejná nejvíce. Měli jsme ale i 153 lidí.

Co kulturní památky, křížky, kapličky. Investujete i do těchto staveb?

Snažíme se podílet na opravách místního kostela. Ten potřebuje opravit zevnitř i z venku a církev, v jejímž je majetku, nemá dostatečné finanční prostředky. Jeden z našich zastupitelů proto zhotovil za cenu materiálu mříže do celého kostela, aby se mohlo větrat. Místní občan zdarma umístil také síta proti ptákům a netopýrům. Obyvatelům obce i vedení obce Hejné na stavu kostela moc záleží. Je to naše kulturní památka a patří k historii naší obce. Kostel potřebuje opravu. V jeho blízkosti se nám drží voda a zdivo v kostele vlhne. Chceme proto svépomocí udělat drenáže.

Jak to ve vaší obci vypadá s místními spolky?

Máme zde jediný spolek, a to sbor dobrovolných hasičů. Naši hasiči jsou aktivní organizací, která sklízí na soutěžích dobré výsledky, o čemž svědčí diplomy a poháry, které z nich vozí. Máme výjezdovou jednotku zařazenou do JPO5. Spolupráce obce a hasičů je na dobré úrovni a hasiči nám pomáhají při různých brigádách na úpravách obce a podobně.