V prosinci se Březový potok dostal do užšího výběru čtyř lokalit pro plánované úložiště. Týkala se to Chanovic, Kvášňovic, Maňovic, Olšan, Pačejova a Velkého Boru. Počátkem roku ale přišla další nepříjemná zpráva, kterou nikdo nečekal. „Ředitel SÚRAO Jan Prachař sdělil dalším čtyřem obcím na Horažďovicku, že byly zahrnuty do území, o které se rozšiřuje tzv. lokalita Březový potok. Rozšíření se týká obcí Břežany, Kovčín a Malý Bor a města Horažďovice. Takže nově se problematika úložiště na Horažďovicku přímo týká 10 samosprávných celků a lidí z jejich 32 sídel,“ řekl starosta Chanovic a zároveň mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti Petr Klásek s tím, že všech deset dotčených obcí nesouhlasí dlouhodobě se záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu umístit na jejich správním území hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.

Parcely v Soběticích.
FOTO: V Klatovech se hojně staví domy. V Soběticích parcely pustnou

S „novinkou“ není spokojen ani starosta Horažďovic Michael Forman. „Když se podívám na zájmové území, tak v podstatě spolkne celou naši obec Třebomyslice a částečně Horažďovická Lhota. Pro nás je to najednou velký zásah a už to deset patnáct kilometrů od nás, ale už je to tady. Hrozné je, že se to děje pod jakýmsi pláštíkem vyhrocených situací, které nyní jsou. Bojím se i toho, že některé obce by mohly být zasažené tak, že by mohly být i zrušeny,“ okomentoval Forman.

Obce požádaly o pomoc i Plzeňský kraj.