V dnešním  historickém tématu se s archivářem Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Janem Jirákem budeme věnovat  historii finančních ústavů, které se objevily v dějinách města Klatov a našeho regionu.

Asi největším a nejznámějším finančním podnikem byla v Klatovech Spořitelna města Klatov. Ta vznikla z podnětu zastupitelstva města už v polovině 19. století. V roce 1858 se usneslo zastupitelstvo města založit spořitelnu. V prosinci téhož roku vydalo zajímavé usnesení. Budeme-li z něj citovat,  srší z něj krásný patriotismus a romantický idealismus. Městská spořitelna totiž měla být založena proto, „aby v lidu povzbuzován byl smysl pro spořivost a aby každému, zvláště pak méně zámožným třídám obecenstva, příležitost dána, by své úspory bezpečně a pod úroky úkládati mohli, dále by půjčky na hypotéky, pokud možno na mírný úrok, povolovány byly, aby lid nebyl nucen peníze od různých soukromých osob na vysoký úrok si dlužiti".

Souviselo to se zkušenostmi městské rady s tehdejší běžnou praxí. V tu dobu totiž drtivou většinu půjček, třeba na stavbu nebo opravu domu, poskytovali lichváři, ze značné části rekrutující se z židovského obyvatelstva města. Úroky tam byly často vysoké tak, že spoustu lidí tyto půjčky přivedly mezi žebrotu a zbavily je veškerého majetku. Klatovská radnice se snažila tento trend zmírnit a korigovat. Proto už v polovině 19. století založila jeden z nejstarších finančních ústavů v regionu.

Více se dočtete ve čtvrtečním Klatovském deníku