„Naším cílem je vést lidi k odpovědnosti za své zdraví a učit je důležitosti prevence. I proto se snažíme organizovat akce pro širokou veřejnost, kde si mohou na potřebná základní vyšetření zajít bez objednání a zkonzultovat své zdravotní potíže s odborníky. Včasným zahájením léčby je možné předejít řadě komplikací, které by se mohly dostavit v pozdějším stádiu onemocnění,“ vysvětluje důvody pořádání akce ředitelka Regionální pobočky VZP Plzeň Lenka Havlasová.

Pracovníci pojišťovny příchozí informovali například o preventivních a screeningových vyšetřeních hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a o dalších preventivních programech, na které svým klientům pojišťovna přispívá.

Klatovská nemocnice na místě prováděla odběry kapilární krve na stanovení hladiny cukru, měření tlaku krve, saturace kyslíku v krvi, měření nitroočního tlaku na přístroji, kontrolu kožních znamének, o kterou byl od první chvíle největší zájem. Dále měli lidé možnost se seznámit s rehabilitačním cvičením pomocí virtuální reality, canisterapií nebo se naučit správnou hygienu rukou.