Ve Spáleném lese se sešli jako tradičně zástupci měst, policie, armády a různých organizací, ale i základních škol, aby položili věnec či květinu a uctili památku 73 popravených. „O tom, jak nechvalně se zapsal během druhé světové války lubský les a místo, na kterém se nacházíme, střelnice v lubském lese, do osudů rodin nejen z Klatov, ale i ze širokého okolí i ze vzdálenějších jižních Čech svědčí snad nejlépe to, kolik lidí se zde pravidelně na počátku léta schází, aby si připomnělo osudy více než sedmi desítek českých vlastenců, kteří položili životy pro to, abychom my dnes mohli žít v míru a alespoň v relativním bezpečí,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Pietní akt ve Spáleném lese. | Video: Daniela Loudová

Vyzdvihl také účast učitelů se svými žáky, kteří přicházejí na pietní akt do Spáleného lesa pravidelně. „Moje velké poděkování patří všem, kdo přišli na toto místo a speciálně bych chtěl poděkovat členům rodin, jejichž osudy byly tragicky svázané právě se střelnicí v lubském lese. A pochopitelně také všem, kdo přivádí děti školou povinné. Protože, jak už jsem zmínil ve své řeči, takové místo a třicet minut je více než několik hodin dějepisu či společenské výchovy,“ uvedl Salvetr.

Následovalo položení květin u Singerovy vily v Klatovech, kde v době druhé světové války sídlilo klatovské gestapo.