„Při vichřici se vyvrátil strom, který mi padl na dům, rekonstruovaný před několika lety. Jedna větev prošla dokonce střechou, takže bylo velkým štěstím, že tam v tu dobu nikdo nebyl. Mohlo se stát něco mnohem horšího, než jen škody na majetku,“ řekl Deníku majitel zahradního domku Milan Formánek z Klatov. Dodal, že strach z toho, že tento letitý strom, údajně největší na Šibeničním vrchu, může spadnout, měl on i další lidé již delší dobu. „Už z něj spadlo několik větví. Byli tu pracovníci technických služeb, ale pouze je odřezali a víc to neřešili. Jsem přesvědčen, že se tomu dalo předejít. Tento strom je úplně suchý, evidentně ve velmi špatném stavu, takže už měl být dávno pokácen,“ dodal Formánek.

S tím souhlasí i Stanislava Klasnová, která bydlí v ulici Ke spravedlnosti. Ta si myslí, že preventivně by mělo být na Šibeničním vrchu pokáceno více stromů, které přímo ohrožují tamní obyvatele. „V noci jsme měli strach všichni. Jsou tu staré akáty, které by dle našeho názoru potřebovaly porazit, neboť přímo ohrožují naše domy,“ řekla Deníku Klasnová, podle níž tamní obyvatelé zvažují dokonce petici, jež by pokácení problémových stromů žádala.

Podle ředitele Technických služeb města Klatov Petera Pošefky ale nebyl důvod strom pokácet. „Nic nenasvědčovalo tomu, že by měl padnout, nevykazoval žádné defekty. Potvrdilo se to i při úterním rozřezávání kmene, který byl naprosto v pořádku. Problém byl zřejmě v kořenovém systému, do kterého není vidět,“ řekl Pošefka. Dodal, že pokud má někdo podezření, že některý strom hrozí pádem, má upozornit technické služby nebo odbor životního prostředí klatovské radnice a situace bude obratem prověřena. Stejně tak mohou postupovat i obyvatelé Šibeničního vrchu.