Cenou pro vítěze je bezplatné vyčištění všech kontejnerů na tříděný odpad na území města a rovněž finanční odměna 30 tisíc korun. Město se rozhodlo, že rozhodnou lidé, jak s výhrou naloží. „Jelikož jsme tyto peníze vyhráli zásluhou nás všech, byli bychom rádi, abyste sami rozhodli, na co byste je chtěli použít. Nabízíme tři možnosti, pořízení tašek na tříděný odpad pro každou domácnost, mimořádný úklid veřejných prostranství na území Železné Rudy nebo nákup a instalace nových odpadkových košů na území Želené Rudy,“ sdělila starosta města Filip Smola.