Lidé mohli navštívit dva římskokatolické kostely v Klatovech, a to kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ingáce a kostel Narození Panny Marie, kostel Sboru Dr. Farského Církve československé husitské a modlitebnu Církve bratrské. Své brány otevřely i římskokatolický kostel Proměnění Páně v Žihobcích a kostel sv. Petra a Pavla v Horažďovicích. Veřejnost mohla navštívit také modlitebnu Církve československé husitské v Horažďovicích.

„V Horažďovicích jsme se do mezinárodní akce Noc kostelů letos zapojili s římskokatolickou církví poprvé. Chtěli jsme touto akcí dát všem najevo, že kostely nejsou jen pro věřící, ale že jsou i místem pro setkávání se, protože všichni jsme na jedné lodi,“ řekla Deníku farářka Církve československé husitské Miroslava Jarolímová. Účastí veřejnosti na akci byl překvapen i farář římskokatolické církve v Horažďovicích Petr Koutský. „Byl jsem moc potěšen, že Noc kostelů přilákala do našeho svatostánku i lidi, kteří do kostela nechodí. Odezva u veřejnosti byla veliká, a tak se do akce zapojíme určitě i v příštím roce,“ řekl Koutský. V Horažďovicích na návštěvníky kostela sv. Petra a Pavla čekalo kromě bohoslužby i vystoupení dětí a pěveckého sboru Prácheň. V husitské modlitebně se zase zpívaly při kytaře černošské tradicionály. Zájem o Noc kostelů byl i v Klatovech.⋌(pou)