Ocenění činů

O nové pojmenování požádal Pošumavský aeroklub Klatovy. Josef Hubáček, rodák ze Kdyně, byl pilotem Britského královského letectva (RAF), po válce byl povýšen do hodnosti majora a do svého propuštění v roce 1950 byl pilotem ČSA. V roce 1969 byl osloven leteckými nadšenci z Klatov a pomohl jim obnovit Pošumavský aeroklub Klatovy, který byl v roce 1948 zakázán. Ve funkci předsedy tamního aeroklubu působil až do roku 1979.

„Dle přesvědčení žadatelů se Josefu Hubáčkovi nedostalo dosud náležitého ocenění a usilují o udělení nejvyššího státního vyznamenání – Řádu bílého lva vojenské skupiny. Zároveň navrhují letiště Klatovy pojmenovat na „Letiště Josefa Hubáčka“, aby jeho jméno a to, co pro zdejší aeroklub a propagaci letectví vykonal, nebylo zapomenuto,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr s tím, že ale v evidenci letišť vedené Úřadem pro civilní letectví je uvedeno jako název pouze „Klatovy“. V této celostátní evidenci tak zůstane název stejný, pojmenování po Josefu Hubáčkovi bude užíváno pouze jako místní označení.

Ve Kdyni má Josef Hubáček pomník, který vyrobil klatovský sochař Václav Fiala.

Vražda v Nýrsku.
Otec ubodal třináctiletého syna, pak skočil z okna