Za poplatek 380 korun je jim nabízena kontrola pitné vody v domácnostech „zaměřená na trvalé řešení zhoršené kvality vody po povodních, ekologických haváriích, v blízkosti skládek, zemědělských družstev a podobně" a také následné poradenství. Lidé mohou této nabídky využít, ale podle společnosti ČEVAK, která provozuje veřejný vodovod v Sušici, to není nutné. ČEVAK jim totiž ze zákona garantuje kvalitu pitné vody. Jeho povinností je kontrolovat celý postup výroby a dodávky vody, od zdroje, přes úpravu až po dopravu vody ke konečnému odběrateli.

„Kontrola vody „na kohoutku" je klíčová, protože jako dodavatel vody ručíme za kvalitu vody u spotřebitele. Z tohoto důvodu provádíme pravidelné rozbory i na vodovodní síti v domácnostech, úřadech školách a podobně tak, aby potenciálně žádný z odběratelů nebyl z této kontroly vyloučen," řekl hlavní technolog společnosti ČEVAK Jiří Stara.

„Naši pracovníci při takových kontrolách nikdy nevybírají peníze v hotovosti, protože jsou pravidelné odběry vzorků součástí vodného a stočného. Je však pouze na odběratelích, zda se rozhodnou komerční nabídku přijmout," doplnila mluvčí společnosti Jitka Kramářová s tím, že pokud odběratele kontaktovala firma, která má zájem u něj provést odběr vody z veřejného vodovodu, je to čistě komerční záležitost zpravidla spojená s nabídkou dalších služeb či zařízení na vodu, která předtím prošla přísně kontrolovaným procesem a splňuje veškerá zákonná kritéria kvality.

Společnost ČEVAK provádí ve svých akreditovaných laboratořích ročně několik tisíc chemických a mikrobiologických vyšetření vody. Veřejné vodovody kontroluje i krajská hygienická stanice. „Pokud má zákazník o kvalitě vody nějaké pochybnosti, může se obrátit na ni nebo i přímo na nás," upozornila Kramářová.