„Tato akce se každoročně pořádá v měsíci září, kdy se otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor. Dny evropského dědictví patří v naší zemi mezi tradiční akce, které mají posilovat vztah široké veřejnosti ke kultuře. V rámci této akce jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce: koncerty, soutěže a další kulturní programy," informovala vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy Alena Kunešová.
Dny evropského dědictví budou zahájeny v pátek v 19 hodin koncertem Lenky Filipové, který byl pro velký zájem přesunut z klatovské radnice do jezuitského kostela.

Na následující den je připraven bohatý program na náměstí, který začne už v 10 hodin vystoupením folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Poté se tam představí dechová hudba Úhlavanka, taneční skupina Krok, hudební skupina Milvus a taneční skupina Centra španělské kultury a vzdělávání. Dále tam také můžete zhlédnout vystoupení skupiny historického šermu Samotáři a od 16 do 17 hodin zahraje staropražské písničky Senior trio Šimeček. Poté se program přesune do jezuitského kostela, kde se uskuteční koncert Zuzany Stirské a Fine Gospel Time.

„Na náměstí si mohou návštěvníci také prohlédnout historická vozidla, díla výtvarné dílny z Domu dětí a mládeže v Klatovech a zúčastnit se komentované prohlídky na téma Historické městské parky, která začne ve 14 hodin. Chybět nebude jako tradičně ani řemeslný trh.  Programem bude provázet Jan Antal. Za snížené vstupné bude možné navštívit katakomby a Černou věž a zdarma Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše a okrouhlici," sdělila Kunešová. Na základní umělecké škole bude ke zhlédnutí výstava výtvarných prací.

Na neděli připravil Klub přátel Klatovska od 14 hodin vycházku, která povede na Hůrku, kde bude na účastníky čekat občerstvení a posezení při hudbě.