Samostatná Československá republika by v roce 1918 nevznikla bez výrazného přičinění našich zahraničních odbojářů za 1. světové války, pro které se všeobecně vžilo označení legionáři. Klatovy a klatovský region měly na všech frontách války v našich legionářských plucích poměrně početné zastoupení. Legionářům z Klatovska, respektive i jejich organizování po válce ve spolkovém životě, věnujeme dnešní historické téma. O československých legionářích jsme si povídali s archivářem Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Janem Jirákem.

Klatované v legiích

V roce 1914 začala 1. světová válka. Početná skupina mužů z Klatovska byla v tu dobu v rámci svých cest za zkušenou nebo pracovních povinností v různých koutech Evropy. Brzy po zahájení bojů vznikla v Rusku myšlenka organizace jednotek, které by po boku ruské armády bojovaly za vznik samostatného státu Čechů. Krajánci začali vstupovat do těchto vojenských jednotek, které v počátku nesly označení družiny, později legie. Klatovy měly své zastoupení téměř na všech bojištích tehdejší Evropy. Legionáři z Klatovska bojovali ve Francii, na jižní frontě v Itálii. Největší počet legionářů z Klatovska byl na východní frontě v legiích ruských. Dost často se zapomíná na to, že působili čeští legionáři i v Srbsku, kde fungovala čsl. legie početně nejslabší. I v ní měly Klatovy své zastoupení.

Celý článek si přečtete ve čtvrtečním Klatovském deníku.