Na začátku prázdnin byla zprovozněna krytá lávka na Tylově nábřeží.

Lávka je vybavena menším infocentrem a kabinkami sociálního zařízení. „V infocentru získají turisté zdarma mapky cyklotras a létáky s turistickými zajímavostmi o Klatovech a okolí,“ sdělil vedoucí hospodářského odboru Městského úřadu František Kocfelda. Cyklisté mohou využívat lávky celé prázdniny. „V případě zájmu bude provoz prodloužen. Do konce sprna budou ukončeny úpravy Tylova nábřeží. Po dokončení tohoto projektu předpokládáme, že se zájem zvýší,“ uvedl Kocfelda.

Z Prahy do Mnichova

Lávka byla vybudována v rámci akce Cyklotrasa Mnichov – Praha, úseky Deggendorf a Klatovy. „V loňském roce bylo vybudováno několik úseků, které jsou součástí mezinárodní dálkové trasy Plzeň - Klatovy - Železná Ruda - Deggendorf - Mnichov a které propojují již dříve vybudované cyklostezky v Klatovech a Lubech,“ doplnil Kocfelda.

Nově vybudované úseky tzv. Šumavské cyklotrasy číslo 38 měří celkem cca 2,75 km. V Klatovech se uskutečnilo převedení této cyklotrasy do lokality podél Drnového potoka. „Byly vybudovány úseky v ulicích Sadová, Krejčího nábřeží, kolem okružní křižovatky v Domažlické ulici, Tylova nábřeží a U Pazderny,“ popsal stavební úpravy Kocfelda.

„V obci Tajanov byla cyklotrasa zpevněna asfaltovým povrchem v rozsahu od křižovatky se silnicí třetí třídy podél bytových domů přes lesní komplex Husín s vyústěním až na komunikaci Andělice-Svrčovec. Tímto dílem je zajištěno bezproblémové pokračování cyklotrasy ve směru na Dolany a Švihov,“ dodal Kocfelda.

Za 23 milionů korun

Stavební práce byly zahájeny v říjnu roku 2008 a ukončeny na konci minulého roku. „Celkové náklady akce činí přibližně 23 milionů korun. Z této částky obdrží město dotaci ve výši do 85 % uznatelných nákladů z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a 5 % ze státního rozpočtu,“ informoval Kocfelda o finanční stránce projektu.