Nejde „jen“ o úhyn ryb v potoce, ale nebezpečná látka postupuje směrem na Plzeň a ohroženi jsou i tamní obyvatelé.

Jak Deník jako první informoval, únik látky z areálu firmy do Drnového potoka byl odhalen v úterý ráno. Jde o látku, která je silně toxická, zejména pro vodní živočichy, nebezpečná je i pro lidi. Problémem je, že je ředitelná vodou. Nepomohou tak žádné norné stěny ani podobná opatření. Musí se počkat, až se látka ve vodě co nejvíce naředí. Zatím ale postupuje dále po proudu řeky Úhlavy, do níž potok u Klatov ústí.

„Uniklo nám asi dvě stě litrů již zředěného, dvouprocentního roztoku, který používáme na impregnaci nařezaných dřevěných lamel. Šlo o lidskou chybu. Stalo se to v noci, my jsme to zjistili relativně pozdě, když už byla látka v Drnovém potoce,“ řekl Deníku ředitel klatovské firmy Petr Kohel. Dodal, že už byla přijata potřebná opatření, aby se situace nemohla opakovat, i když by znovu selhal lidský faktor. Svou práci už odvedla i asanační firma, což Deníku potvrdil i vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Libor Hošek. „Co se týče areálu firmy Holz Schiller a kanalizace, která z něj vede k potoku, tak vše už je vyčištěno. Přebíral jsem to ve čtvrtek v poledne od specializované firmy. Co se ale týče potoka a řeky, tak podle aktuální informace z pátečního poledne byly naměřeny nadměrné hodnoty této látky ve vzorcích odebraných z Úhlavy u Lužan. Povodí Vltavy zvyšuje průtok z nýrské přehrady, aby co nejvíce naředilo vodu, než doteče do Plzně, kde je odebírána na zpracování pitné vody,“ řekl Hošek.

Případ už neřeší jen odbor životního prostředí klatovské radnice, který může dát firmě pokutu až pět milionů korun. „Po seznámení s článkem Klatovského deníku jsem projednala věc s policejními orgány a dala jsem pokyn k sepsání záznamu o zahájení úkonu trestního řízení pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,“ uvedla klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. Fyzické osobě hrozí až dva roky vězení, teoreticky ale může být soudně potrestána i celá firma.

Naopak Česká inspekce životního prostředí se do věci nevloží. „Od první minuty vše řeší vodoprávní úřad, takže ČIŽP do toho nezasahuje,“ vysvětlila mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. Dodala, že vodoprávní úřad i inspekce mají téměř totožné kompetence, bylo by proto neefektivní, aby případ řešily obě instituce.