Tři týdny byla zavřená městská knihovna v Klatovech. Důvodem bylo malování a drobné opravy. Všechny své služby nabídne knihovna čtenářům opět od pondělí 15. února.

Podle vedoucí služeb klatovské knihovny Romany Kubíčkové bylo malování náročné hlavně kvůli nutnosti přestěhování knih. „Někteří čtenáři se ptali, co tady budeme ty tři týdny dělat, ale skutečně na tu dobu bylo práce dost. Znamenalo to každou knížku vzít do ruky, dát je všechny někam, kde by nepřekážely, a pak je zase zařadit zpět do regálů. A to v půjčovně pro dospělé je přibližně dvacet tisíc knížek, ve studovně deset až patnáct tisíc svazků a dalších dvacet tisíc je v dětském oddělení. Knížky jsme dávali na stoly, pod stoly, aby se vešli malíři se štaflemi," popsala Kubíčková.

V budově bývalé jezuitské koleje sídlí klatovská knihovna už sedmnáct let, ale rozsáhlých oprav interiéru se dočkala poprvé.

„Malovali jsme, měnili jsme některé podlahové krytiny i některý nábytek v kancelářích, který byl ještě z původní knihovny, přes čtyřicet let starý. Knihovnu jsme zavřeli 25. ledna, po čtrnácti dnech už jsme mohli otevřít první patro, kde jsou umístěny oddělení pro děti a mládež a galerie, v pondělí pak otevřeme i oddělení pro dospělé čtenáře s čítárnou a studovnou," popsala postup prací ředitelka knihovny Zdeňka Buršíková.

„Doufám, že návštěvníci si hlavně všimnou, jak celá knihovna nyní svítí čistotou. Přece jen sedmnáct let bez malování bylo na omítkách znát," dodala Buršíková s tím, že celkové náklady byly přibližně šest set tisíc korun.

„Vše jsme financovali z prostředků knihovny. Potřebné peníze jsme postupně našetřili v rezervním fondu, práce jsme dlouhodobě plánovali," vysvětlila ředitelka.

Prostory v bývalé jezuitské koleji mohou klatovské knihovně leckteré knihovny závidět. „Přestěhování prospělo knihovně hlavně v tom, že se více než zdvojnásobila plocha, kterou máme k dispozici. Ale ještě bychom potřebovali větší společenský sál, ten náš má kapacitu maximálně sedmdesát lidí a na některé akce je to málo. Takže se těšíme na rekonstrukci suterénu západního křídla, kde je bývalá jídelna s kapacitou asi sto čtyřiceti lidí. Sál by pak mohl fungovat nejen pro knihovnu, daly by se tam pořádat i různé koncerty. Potřebujeme také učebnu. Máme vzdělávací programy ohledně počítačové gramotnosti a kurzy musíme dělat ve společenském sále," nastínila Buršíková.

David Kojan