„Zákonným opatřením se zvyšuje DPH z 9 na 10 %,“ vysvětluje ředitel společnosti Klatovská teplárna Jan Janoušek. Lidé tak zaplatí 504,30 Kč/GJ namísto dosavadních 499,80 Kč/GJ.

Akciová společnost Klatovská teplárna oslavila koncem roku 2009 již 15. výročí od svého založení, a tak je čas na malé bilancování. „V uplynulých patnácti letech byla v naší společnosti realizována celá řada investic výrazně zvyšujících kvalitu provozu celé teplárny. Mezi tyto akce lze jednoznačně zařadit výstavbu nového uhelného kotle K4 s prvky fluidní technologie. Tento kotel byl úspěšně zkolaudován v závěru roku 2008. Po roce provozu lze konstatovat, že byly splněny všechny ukazatele zadané technologie včetně dodržení zpřísněných emisních limitů stanovených odborem životního prostředí Plzeňského kraje,“ pochvaluje si Janoušek.

Spokojen je i s tím, že provoz nového kotle umožnil spolu s ostatními investicemi udržet v roce 2008 i v roce 2009 cenu tepla jak pro domácnosti, tak i pro průmyslové odběratele na stejné úrovni. Tento trend platí i pro rok 2010. „To, že jde o velmi příznivé ceny, svědčí i fakt, že naše společnost se v rámci Teplárenského sdružení ČR pohybuje v prvních 25% nejnižších cen tepla v rámci ČR,“ uzavírá Janoušek.