Co se podařilo v poslední době udělat?

Za poslední léta se toho zvládlo poměrně dost. V prvé řadě si musíme říci, že jsme malá obec se 127 obyvateli, která hospodaří s rozpočtem ve výši 1,5 milionu korun. S tím se toho nedá moc dělat, a tak se snažíme nejen šetřit, ale i postupně investovat do úprav obecního majetku, do budov, komunikací a vzhledu celé obce. Máme opravenou hasičskou zbrojnici, obecní úřad, hostinec, v bývalé škole jsou obecní byty a tak bychom mohli pokračovat dál.

Přesto bych chtěl zmínit dvě největší akce, které jsme dokončili v loňském roce. Byla to výstavba dětského hřiště a projekt zlepšení vzhledu obce. Co se týče dětského hřiště, to stálo 689 tisíc korun. Podařilo se nám na něj získat dotaci 200 tisíc od Plzeňského kraje. Máme tak v obci víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem, které slouží všem k různým sportům. Hraje se tam nohejbal, volejbal, florbal, ale je tam i venkovní stůl na stolní tenis a podobně. Investovali jsme i do již zmíněné úpravy obce. Ta obsahovala úpravy veřejného prostranství na návsi i u kostela. Vysadila se nějaká zeleň, dělaly se nové chodníky, opravila se hřbitovní zeď. Tohle všechno stálo 4,2 milionu korun. I na tuto akci jsme čerpali dotaci ze Státního zemědělského a intervenčního fondu ve výši 3,1 milionu korun. Zbytek doplatila naše obec z rozpočtu.

Co vás v Kvášňovicích nejvíce trápí?

Potřebujeme kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Výstavba tohoto zařízení by u nás stála kolem 12 až 15 milionů korun. Chceme proto v příštím roce vypracovat projektovou dokumentaci a požádat o dotaci. Bez dotace se s naším rozpočtem nemůžeme do žádné výstavby pouštět. V současné době zde máme pouze kanalizaci na povrchové vody, splašková nám chybí.

Chceme také připravit územní plán. Dlouho jsme se mu bránili ale zjišťujeme, že ho budeme potřebovat k dalšímu rozvoji obce.

Co vás čeká v příštím roce?

Protože se budeme zaměřovat na zmíněný územní plán a přípravy projektové dokumentace na čistírnu a kanalizaci, chceme v obci instalovat alespoň bezdrátový rozhlas s napojením na integrovaný záchranný systém. Na tuto akci chceme žádat o dotaci, ale i kdybychom ji nedostali, rozhlas nainstalujeme za své prostředky z rozpočtu obce.

Máte v obci nějaké spolky?

Máme zde hasiče, myslivce a včelaře. Včelaři ale patří do organizace v Pačejově. Spolupráce se spolky je na dobré úrovni, zejména hasiči jsou hybnou silou v kulturním a společenském dění v obci a moc jim za to děkuji.

Jaké kulturní akce se u vás například dělají?

Teď před Vánoci to bylo například již třetí slavnostní rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem. To se sejde vždy téměř celá obec, zazpíváme si koledy, ochutnáme svařené víno. Letos jsme tady například měli dudáka z jižních Čech. V létě jsou pak velice oblíbené různé nohejbalové turnaje, na které se sjíždí hráči z širokého okolí. Organizují se zde i pouťové zábavy, hasičský ples a podobně.

Více si o Kvášňovicích přečtete v úterním vydání Klatovského deníku