Její největší nepřátelé, dusičnany, její stav neohrožují tak, jako tomu bylo dříve. Z aktivit, které podzemní vody nadále ohrožují, zůstává například nadměrné solení silnic.

„Kvalita vody se za poslední roky rozhodně nezhoršila, zůstává přibližně na stejné úrovni či se v některých případech zlepšuje,“ vyjádřil se ke stavu podzemních vod Svatopluk Krýsl z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, pobočky v Klatovech. „Příčinou zlepšení kvality je snížení obsahu dusičnanů. V 80. letech se hodně hnojilo, nyní zahrádkáři i zemědělci hnojí uváženěji. Voda postupně znečištění z minulých let vyplavuje, a je tak kontaminována čím dál méně,“ dodal Krýsl.

Kvalita vody neklesá jen kvůli obsahu dusičnanů. „Kvalitu snižuje také průnik povrchové vody do podzemní, to se týká většinou studní či menších vodovodů. Aby lidé udrželi kvalitu vody ve studni, měli by ji kontrolovat a častěji chlorovat,“ uvedl Krýsl.

Kvalitu vody ohrožuje i nadměrné solení silnic. „Do vody se pak dostávají chloridy. Na jaře je obecně kvalita vody horší, sníh taje a povrchová voda se pak dostává do zdrojů. Podle rozsahu kontaminace lidem radíme, aby studnu vyčerpali či nachlorovali,“ zdůvodnil.

Jedním ze zásadních důvodů zhoršení kvality je znečištění ropou. „Na Klatovsku se už dlouho nestala havárie v takovém rozsahu, aby byla zasažena podzemní voda,“ informoval o situaci.

„Bereme pitnou vodu z vodojemu. Spokojeni jsme, co nám taky zbývá,“ směje se obyvatelka Klatov Jarmila Jandová. „Dříve jsme měli studnu, pochopitelně. Co si od dětství pamatuji, byla v pořádku. Tenkrát se ale vzorky ještě nenosily na OHS. Říká se ale, že v Klatovech je nejlepší voda, protože je ze Šumavy,“ dodává Jandová.

„Předpokládám, že jarní voda po zimním tání je horší. Myslím si, že voda byla před třiceti a více lety lepší a postupně se například kvůli používání více a více hnojiv snižuje. I když jsme ujišťovaní, že je stav lepší. To je můj názor,“ sdělila Jarmila Bradová z Klatov.