Starosta města Rudolf Salvetr vyjádřil na úterním jednání zastupitelstva radost nad tím, že většina majitelů pozemků potřebu obchvatu města akceptovala a s radnicí se dohodla.

„V 95 procentech případů jsme připomínky majitelů pozemků vyřešili k oboustranné spokojenosti. Nyní ještě jednáme s třemi posledními a snažíme se doladit jejich požadavky,“ upřesnil starosta. Pozemky město získává od majitelů většinou odkoupením, případně směnou.

Severozápadní obchvat Klatov je už z poloviny dokončen. Jde o propojovací komunikaci vedoucí novou průmyslovou zónou pod Borem, která začíná na odbočce ze silnice I/27 od Plzně a zatím končí u kruhového objezdu za klatovským masokombinátem. Už nyní je ale jisté, že bude pokračovat svou druhou částí vedoucí směrem na Kal, kde vyústí na hlavní silniční tah z Klatov na Domažlice. „Plzeňský kraj označil tuto stavbu za svou prioritu a hodlá si podat žádost o evropské peníze,“ uvedl Salvetr.

Ve fázi výkupu a směny pozemků je také severovýchodní část obchvatu Klatov. Se stavbou ale ještě není známé konkrétní datum. „Předpokládám, že pokud všechno dobře dopadne s výkupem pozemků, letos a příští rok se bude pracovat na projektové dokumentaci a teprve v roce 2010 by se mohlo začít s výkopem. Spíše ale předpokládám rok 2011,“ nastínil časový harmonogram první muž radnice.