Rekonstrukci budovy kulturního domu připravují v Nýrsku. „V současné době je zadán energetický audit, který bude podkladem pro projektovou dokumentaci a následnou rekonstrukci kulturního domu tak, jak jsme přislíbili při jednání s Domem dětí a mládeže Nýrsko, který je novým nájemcem,“ popsal současný stav příprav starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Cílem oprav bude zejména snížení provozních nákladů. „Z energetického auditu vyjdou určitě věci týkající se rekonstrukce vytápění, rekuperace vzduchu (předehřívání vzduchu přiváděného zvenku teplým odváděným vzduchem, pozn. aut.) a ventilace. Nutná bude určitě i rekonstrukce rozvodů elektřiny, které jsou rovněž ve špatném stavu. Současné provozní náklady provozovatele poměrně zatěžují. Město sice na provozní náklady významnou částkou přispívá, ale pokud uspoříme za vytápění, ušetřené peníze se právě pro provoz domu dětí a mládeže určitě dají využít účinněji,“ řekl Deníku Rubáš.

Budova kulturního domu v Nýrsku je stará zhruba šedesát let, a po dobu své existence se nedočkala žádné zásadní modernizace. „Současná podoba vznikla koncem padesátých let minulého století přestavbou staré sokolovny. Z té doby pochází také přístavba hlavního sálu. Rekonstruovaný kulturní dům byl pak otevřen v roce 1960. Někdy kolem roku 2000 se vyměnily plynové kotle, z uhlí na plyn se přecházelo v osmdesátých nebo devadesátých letech minulého století. Bohužel systém rozvodu tepla a vytápění velkého sálu zůstal zachován. V současnosti už je technicky překonán a je zapotřebí použít moderní technologie, které přinášejí významné energetické úspory,“ vysvětlil starosta.

V budoucnu by se mohl kulturní dům dočkat i dalších oprav, například zateplení, záleží ovšem na možnosti získání dotací. „Samozřejmě pokud budou vypsány příslušné dotační tituly na zateplení, výměnu oken a podobně, tak jich využijeme, ale prvotně se zaměříme na snížení energetické náročnosti a modernizaci vytápění a osvětlení,“ dodal Rubáš.