Obavy, že pronájem kulturního domu v Nýrsku od 1. ledna letošního roku tamnímu domu dětí a mládeže (DDM) bude znamenat omezení kulturních akcí, se nepotvrdily. S novým provozovatelem jsou město i oslovení obyvatelé spokojeni.

„Kultura určitě pokračuje dál, jsou tady plesy i zábavy pro mladé i divadelní představení, takže myslím, že kulturní dům funguje dobře. Dcera si navíc pochvaluje klub Sluníčko pro děti od dvou do čtyř let, kam chodí vnuk. Klub funguje od 9 do 12 hodin, děti poslouchají pohádky nebo si hrají a maminky si zatím ve městě zařídí, co potřebují,“ pochvalovala si činnost DDM v kulturním domě Jana Štěchová z Nýrska.

Na podzim loňského roku čelila nýrská radnice kritice části obyvatel, že kvůli přestěhování DDM do kulturního domu výrazně ubyde ve městě kultury. „Po dvou měsících mohu konstatovat, že opak je pravdou. Po mnoha letech je kulturní dům využíván denně desítkami návštěvníků z řad dětí i dospělých a tradiční kulturní akce jsou tam pořádány i nadále, jejich pořadatelé se s vedení domu dětí a mládeže bez problémů domluví. Poměrně široká je i nabídka kulturních akcí pro veřejnost, které pořádá přímo dům dětí a mládeže. Kulturní dům dnes na rozdíl od předcházejících let žije a je otevřen prakticky každému, kdo tam chce přijít se pobavit nebo se vzdělávat. A začíná být uzavřen těm lidem, kteří tam hlavně v odpoledních hodinách přicházeli dělat nepořádek a nedělali kulturnímu domu dobrou vizitku,“ zhodnotil dvouměsíční fungování nového nájemce kulturního domu starosta Nýrska Miloslav Rubáš.
V nabídce kulturního domu nechybí plesy, sportovní akce ani „bigbítové“ zábavy. V kulturním domě už se letos konaly tradiční plesy, které pořádaly nýrské organizace, DDM pořádal dětský maškarní ples a maškarní diskotéku pro dospělé. Konala se i divadelní představení pořádaná městem a knihovnou, v Nýrsku vystoupilo například Divadlo Pavla Trávníčka.

„V budoucnu bychom chtěli pořádat ve večerních hodinách akci pro veřejnost zhruba jednou měsíčně. Například v dubnu tu bude aprílová diskotéka a 14. května zahraje kapela Kečup. Pro velký sál jsme také zakoupili florbalové mantinely, takže si nyní mohou sál pronajmout florbalisté. V dubnu navíc budeme pořádat florbalový turnaj docentů, centů a přescentů,“ doplnila Jana Hošková z nýrského DDM.