Služba městských strážníků nekončí ani o Vánocích. Je Štědrý večer, čas, kdy většina lidí usedá ke štědrovečernímu stolu anebo rozbaluje dárky, které pod ozdobeným stromečkem nechal Ježíšek. Spolu s klatovskými strážníky Romanem Hejnou a Petrem Diepoldem usedám do služebního vozu, abych hlídku doprovázel při její noční službě. „Ve službě je nás pět. Velitel směny, pěší pořádková hlídka a motorizovaná pořádková hlídka. Úkoly ve službě nám uděluje velitel a pochopitelně se řídíme i podle aktuálního dění," seznamuje mě s fungováním směny Hejna.

Kradou dokonce ve sběrném dvoře

Naší první zastávkou je sběrný dvůr v Klatovech. Strážníci se rozdělují, zapínají přenosné vysílačky a každý jde k jedné bráně. Odemykají bránu a kontrolují celý prostor sběrného dvora. „Stává se, že sem přes plot vniknou jedinci, kteří se snaží odnést si z kontejnerů věci, které chtějí nějak zpeněžit anebo použít. Bohužel, většina z nich poté končí pohozená ve městě. Sběrný dvůr kontrolujeme a snažíme se tomu předcházet," říká Hejna. Ve sběrném dvoře je ale klid. Nic nenasvědčuje tomu, že by tam někdo raboval kontejnery. Hlídka zamkne vrata a odjíždíme. Naším cílem jsou zahrádkářské kolonie kolem města. Zastavíme uprostřed kolonie, strážníci si berou svítilny a procházíme kolem plotů. Nezdá se ale, že by některou z chatek obýval někdo jiný než jejich majitelé. Vracíme se k autu, nastupujeme a odjíždíme na předem určený kontrolní bod.

„Kontrolních bodů máme několik po celém městě. V určených časech je musíme kontrolovat," sděluje mi Petr Diepold, ale podrobnosti pochopitelně vynechává.
Po kontrole odjíždíme do centra. Náměstí a přilehlé ulice se začínají zalidňovat. Lidé si vzájemně přejí vše nejlepší, zdraví se a někteří se vydávají do otevřených barů a restaurací. Ze spodní části náměstí se ozve naplno puštěné rádio v autě. Autu navíc svítí jen jeden hlavní světlomet. Strážníci auto zastavují, řidič, mladý cizinec, vystupuje a prohlíží si světla auta. Poté, co mu strážníci domluví, ztlumí rádio, které svou hlasitostí zvládne ozvučit celé náměstí, slibuje, že si hned vymění žárovku, a odjíždí. Před naší novinářsko – policejní hlídkou je další úkol. Vyrážíme do bývalých kasáren na Plánické ulici. Cestou potkáváme hlídkový vůz Policie České republiky. Policisté zastaví, zdraví strážníky a vyměňují si s nimi informace o průběhu služby. „Se státní policií úzce spolupracujeme, výměna informací je běžná a nedílná součást naší práce," uvádí mě v obraz Hejna

Více si přečtete v pondělním Klatovském deníku