Od roku 1972 vede kroniku v Mochtíně na Klatovsku Hana Kantová.

„Tehdy jsem pracovala na místním národním výboru jako úřednice, když přijeli z okresu s tím, že se v naší obci nevede kronika. Přesvědčili mě tedy, abych se tohoto úkolu zhostila a dodnes toho nelituji. V Mochtíně se kronika vedla do roku 1959. Pak už ji nikdo nepsal. Měla jsem proto situaci hodně ztíženou zaznamenat alespoň ve zkratce uplynulých třináct let,“ vzpomíná na své začátky mochtínská kronikářka.

„Naše obec neměla a nemá žádného slavného rodáka ani významnou historickou památku. Máme však písemné doklady z let 1812, které nám zanechali učitelé – kronikáři a z nichž čerpáme údaje o naší historii dodnes. Připomenout bychom měli také školní kroniku, která dává podrobný přehled o životě na vsi v jednotlivých letech, nebo obsáhlé čtyřsvazkové dílo z let 1911 – 1919. Zajímavé jsou i „Válečné paměti obce Mochtína“ od učitele Emanuela Prexlera.

Dalšími kronikáři obce byly v letech 1925 – 1931 řídící učitel Antonín Werner, 1931 – 1959 řídící učitel Ladislav Janda a od roku 1972 vedu kroniku já. Kromě historie jsem se snažila zachytit rozvíjející se život našich občanů po roce 1945. Cennými doklady o životě obce jsou i kroniky naší školy, ze kterých samozřejmě čerpám i do obecní kroniky. Naše kronika není jen o Mochtíně, ale o všech spádových obcích. Když jsem začínala, nakreslila jsem plánky všech obcí, do kterých jsem zakreslila všechny domy a budovy. Popsala jsem také, kde kdo v daném roce bydlel. Na vedení kroniky mám prostě svůj styl. V začátcích mi hodně pomohly kurzy, které pro kronikáře pořádalo klatovské muzeum. Škoda, že se už nedělají. Mnohým začínajícícm kronikářům by to určitě pomohlo,“ říká Kantová.

„Do kroniky zapisuji údaje o obyvatelstvu, hospodářský život v obcích a veřejný život, kam zaznamenávám jednání zastupitelstva a další občanské záležitosti. Během roku sleduji výstavbu našich obcí, kde se co opravilo, změnilo, ale i kulturní život, dění ve škole, školce i v místních spolcích. Sleduji pravidelně počasí, dopravní nehody a tak. K zápisům v kronice, které stále provádím i ve svých 71 letech ručně, vedu i samostatné přílohy, které za rok mají tak 130 stránek, na které lepím fotografie, výstřižky z novin a podobně.

Můj roční zápis v kronice se pohybuje kolem 22 stran. Stránku píšu dokumentárním perem a napsání jedné strany mi trvá tak čtyřicet minut. Než všechno přepíšu, trvá mi to tak 14 dnů. Když v kronice dnes listujete, dozvíte se třeba, že v roce 2005 se narodilo 10 dětí, s jakým rozpočtem naše obec hospodařila, kolik lidí zemřelo, kdo se přistěhoval, kdo odstěhoval, kdo se rozvedl, jaké měl kdo jubilea a podobně. Silvestr v roce 2004 byl například na blátě bez sněhu, + 3 stupně Celsia. 1. – 6. ledna bylo poměrně větrno. Prostě v naší kronice najdete všechno. Mnozí říkají, že je lepší než matrika,“ směje se kronikářka.

„Mám strach, že mé písmo už není tak úhledné, jak bývalo, a tak připravuji na psaní kroniky svoji dceru,“ myslí na zadní kolečka kronikářka Mochtína Hana Kantová, která kroniku píše už 37 let.