PETICE

„Pozemky skoupil před časem Roman Kreuziger. Plánuje vystavět dvě budovy ekofarmy, ovčín s hnojným platem, kapli, vodojem a informační stánek. Jde o stavby pro až 112 osob. Proti výstavbě se během jed-noho týdne vyjádřilo přes 1000 lidí. Je vidět, že lidem není lhostejné, co se bude dít s přírodou na jedné z nejhezčích lokalit Šumavy. Do připomínkového řízení se s negativním stanoviskem zapojily i různé spolky, například Šumavské cesty, Šumava domovem a další, “ uvedl za petici Pavel Semerád.

POZEMKY A ÚZEMNÍ PLÁN

Petice se zabývala i nabytím pozemků a územním plánem. „Problém začal už před zhruba dvaceti lety, kdy architekt Trávníček připravil územní plán pro Rejštejn, ve kterém se v této lokalitě plánovalo stavět. Správa NPŠ tehdy vyslovila nesouhlas, ale přesto jej zastupitelstvo odsouhlasilo v roce 2002. Ministerstvo vnitra nezákonné schválení napadlo u soudu, ten žalobu zamítl z procesních důvodů. Nyní by tento stav mohl změnit pouze nový územní plán. Správa NP stále argumentuje v souladu s vyjádřením Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru územního plánování z roku 2008, který považuje územní plán za platný, avšak schválený v rozporu se zákonem a lze tedy zpochybnit veškeré další kroky konané na jeho základě v lokalitě Zhůří,“ uvedl mluvčí NPŠ Jan Dvořák.

Kolem výstavby na Zhůří to začalo vřít po roce 2015 po komplexní pozemkové úpravě, která určila vlastníky. Někteří své pozemky prodali a tak porušili zákon o ochraně přírody, neboť je přednostně nenabídli Správě NP Šumava v souladu se zákonným předkupním právem. „Tuto nezákonnost jsme napadli u okresního soudu v Klatovech, ovšem bez úspěchu, stejně jako u soudu krajského. Podali jsme však kasační stížnost k Nejvyššímu soudu, o které stále nebylo rozhodnuto. Ke všem variantám staveb, které plánoval či plánuje vlastník pozemků, se odbor Státní správy NP Šumava jako orgán ochrany přírody staví negativně. Stále hledáme řešení, které by uchovalo lokalitu zhůřských luk bez jakýchkoli nových staveb,“ dodal Dvořák.

OBNOVA DOMŮ

K situaci se vyjádřil i starosta Rejštejna Horst Hasenöhrl. „Když se dělal územní plán, v lokalitě Zhůří bylo velké zastavitelné území, protože tam stály vojenské areály. Tenkrát nebylo možné tam něco postavit, protože vlastníci měli dvacetiny, třicetiny pozemků. Po pozemkové úpravě je vlastníci naházeli do realitek, proto se dostaly do oběhu. Město Rejštejn nikdy pozemky na Zhůří nemělo, neprodávalo a nenabízelo k prodeji. Nyní by tam pan Kreuziger chtěl na starých základech postavit objekty, kde bydleli původní rodáci,“ řekl Hasenöhrl.

Bývalý cyklista a otec současného reprezentanta nyní bude čekat na stavební povolení. „Nejdéle příští rok chci začít stavět,“ uvedl Kreuziger. Víc věc komentovat nechtěl.