Betlém vytvořil v loňském roce místní řezbář Petr Štýs. Na rozšíření se podařilo zajistit finanční prostředky z výtěžku 9. ročníku Klatovského klášterního bazaru. "Pan Štýs připravil pro betlém opět v životní velikosti figury Tří králů, pasáčka a oveček. V roce 2019 vytvořil základní část tvořenou dřevěnou stájí s figurami sv. Josefa, Panny Marie, Ježíška v jesličkách a soch volka a osla," uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.

Připomněl také tradici stavění betlému, která navazujeme na tradici první poloviny 13. století, která je spojována s příběhem Františka z Assisi. Ten na Vánoce zinscenoval scénu narození Páně v chlévě s živými zvířaty. V Čechách se v kostelích objevují jesličky v 16. století a během 18. století se betlémy dostávají do domácností. Betlémářství se těšilo v minulosti velké oblibě zvláště na Šumavě a v Pošumaví. Po roce 1989 se této činnosti zase začali řezbáři věnovat, a tak vzniklo mnoho nových velkých betlémů v řadě obcí a měst. Mezi nejznámější v našem regionu patří mechanický betlém v Sušici, další najdeme ve Velharticích, Kašperských Horách, v Chanovicích a podobně. "Jsem velmi rád, že mezi města a obce se „svým“ betlémem zařadilo i naše město. Tento rok bohužel příliš nepřeje setkávání lidí ani kulturním akcím, a tak se betlém v životní velikosti stane na klatovském náměstí spolu s vánočním stromem určitou jistotou," dodal místostarosta.

Lidé betlém obdivují a s obdivem si ho i fotí. "Je moc krásný. Musel dát velkou práci," neskrývají dojetí kolemjdoucí.