„Máme jedenáctý národní geopark v řadě, to už je reprezentativní síť, takový propracovaný koncept v Evropě máme jedině my a Němci,“ sdělil Jurečka. „Unikátnost Královské Šumavy jako krajiny zvířat, lesů a lidí, krajiny zlata, křemene, železa a skla podtrhuje její územní vymezení podle historického majetku Koruny české, hodnota prastaré krajiny šumavských plání, úbočí rozbrázděné četnými údolími, hlubokými kaňony, krajiny, kterou modelovala už doba ledová. Geopark zasahuje do Národního parku i CHKO Šumava i do Předšumaví v oblasti Přírodního parku Kochánov,“ řekl ministr. Dodal, že Královská Šumava je prvním geoparkem, který sdílí významnou část svého území s národním parkem.

Pátrací akce hasičů u Korábu ve Kdyni.
Hasiči museli vyprostit v noci u Korábu muže, který uklouzl a uvízl pod stromem

Geopark se nachází v Plzeňském kraji při státní hranici v centrální Šumavě, de facto jej vymezují města Kašperské Hory, Železná Ruda a městys Čachrov. Sídlo geoparku se nachází v Rejštejně, organizátorem činnosti geoparku je Český svaz ochránců přírody Rejštejn, pobočný spolek.

Toto území bylo v minulosti takřka celé ve správě tzv. Králováckých rychet (svobodných sedláků s královskými privilegii). Díky výskytu zlatých ložisek ve zdejším podloží jde zároveň o území zlatorudných královských revírů v okolí Kašperských Hor a Rejštejna a v okolí Hartmanic, s četnými pozůstatky rýžování a dolování zlata od středověku do 19. století. Tamní bohatý výskyt křemene a dřeva od 16. století až do 20. století zase vedl k rozvoji sklářství v této oblasti až do úrovně světové proslulosti. Informace o historii využívání těchto přírodních zdrojů lze načerpat v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, v návštěvnických geobodech v Rejštejně, na Rokytě, Staré Vápence, v environmentálním centru v Železné Rudě i při geotoulkách, které geopark organizuje pro veřejnost.

Emil Kintzl – V letošním roce se na Šumavě a v Pošumaví lidé loučili s výraznou osobností, která byla nazývána legendou. Byl jí velký znalec Šumavy Emil Kintzl, který ve svých 88 letech umřel po srážce s jiným lyžařem na sjezdovce v Kašperských Horách. Os
TOP osobnost roku: Tihle lidé z Klatovska se výrazně zapsali do roku 2022

„Dlouho jsme přemýšleli, jak veřejnosti prezentovat území geoparku a vhodně tak doplňovat informace šířené o národním parku. Naší touhou je šířit myšlenky podporující a vysvětlující ochranu přírody z jiného pohledu. Chceme přispět k opětovnému pochopení propojení člověka s přírodou jako celku, od geologického podloží, přes vodu a lesy a čistý vzduch,“ řekl ředitel Národního geoparku Královská Šumava a předseda ČSOP Rejštejn František Krejčí.

Území geoparku je výjimečné i pozůstatky ledovcové činnosti. Ledovcová jezera (na území geoparku jsou čtyři a jedno již zaniklé) jsou asi nejznámějšími příklady, ale stop po působení svahových ledovců je zde více. Budou prezentovány v připravované aplikaci pro mobilní telefony, podobně jako vývoj sítě potoků a řek či systém středověkých obchodních cest.

Ski&Bike Špičák,29.12.2022
Skiareál Špičák zve na Světlušky na lyžích i na silvestrovskou akci

„Náš geopark je kromě prezentace geologického vývoje zdejší krajiny postaven na prezentaci historie využívání nerostných surovin, a to od dob Keltů až po současnost. Mnoho zajímavých příběhů, detailů historických událostí či pozůstatků v krajině zůstává dosud skryto, proto nás čeká hodně práce při rozvoji citlivého poznávacího turistického ruchu," doplnil historik NG Královská Šumava Zdeněk Svoboda.

„Získání statusu národní geopark je oceněním práce týmu zdejších lidí a partnerů, kteří se s námi podílejí několik let na vzniku poznávací infrastruktury geoparku, na přípravě tras a příručkách pro geoprůvodce, na publikační činnosti i natáčení populárně naučných pořadů, badatelské činnosti a mnoha dalších aktivitách,“ uzavřel Krejčí.