Kraj také chystá investovat do nových projektů 438 milionů korun, které půjdou především do přístrojového vybavení.

„Přestože byla činnost společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. během desetileté existence v určitých směrech přínosná, nepodařilo se naplnit veškeré její cíle. Ukazuje se, že je žádoucí vytyčit nový reálný cíl, k němuž musí řízení nemocnic směřovat. Jednoznačně je to snížení provozních nákladů a snaha dávat krajské finanční prostředky především do modernizace a přístrojového vybavení nemocnic s cílem, aby všechna krajem řízená zdravotnická lůžková zařízení odpovídala evropskému standardu a obyvatelé kraje dostlali co nejlepší zdravotní péči. Tak jak jsme se k tomu v rámci koalice zavázali v koaliční smlouvě,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová.

Rada kraje tedy na základy analýzy navrhla zastupitelům zrušení organizace Nemocnice Plzeňského kraje, a.s, jako administrativně koordinačního orgánu nemocnic vlastněných Plzeňským krajem. Nově jejich koordinaci a administrativní podporu převezme Klatovská nemocnice, a to při zachování právní subjektivity všech jednotlivých nemocnic.

Zrušením organizace ušetří krajská kasa zhruba deset milionů korun ročně. Radní si slibují i to, že dojde k efektivnější spolupráci jednotlivých krajských nemocnic a lepší koordinaci jejich potřeb a provozu.

Změny v nemocnicích a vznik Centra sdílených služeb

Klatovská nemocnice, a.s., by měla coby největší nemocnice vlastněná Plzeňským krajem zajišťovat jednotné řízení a společnou politiku krajských a zajistit výkon všech klíčových činností. Každá nemocnice (tj. všechny 4 nemocnice akutní péče vč. Klatovské nemocnice a 2 nemocnice následné péče) bude mít nadále právní subjektivitu, 4 nemocnice akutní péče svého ředitele a vedení jako tomu bylo doposud. Vedení nemocnice bude odpovědné řediteli a představenstvu akciové společnosti Klatovská nemocnice.

Dále je součástí změn zřízení Centra sdílených služeb, které bude podléhat přímo představenstvu Klatovské nemocnice, a.s., a bude sloužit pro potřeby všech nemocnic vlastněných Plzeňským krajem. Centrum sdílených služeb bude poskytovat ostatním nemocnicím vlastněných Plzeňským krajem vybrané konsolidované služby, jako je jednání se zdravotními pojišťovnami, centrální nákup, IT a kybernetická bezpečnost, příprava projektů, propagace.

Od začátku holdingového řízení nemocnic Plzeňský kraj poskytl nemocnicím celkem 2,5 miliardy korun. Tyto finanční prostředky šly na provoz lůžkových zdravotnických zařízení. Nejvíce tomu bylo v roce 2017 po rozsáhlé výměně členů orgánů společnosti NPK, a.s. Konkrétně šlo o 308,6 milionu korun. V následujících letech se tato částka snižovala. V posledních dvou letech činila 240 milionů korun na každý rok. V letošním roce představuje SOHZ 200 milionů korun a pro NPK, a.s., bylo v krajském rozpočtu schváleno 17,8 milionu korun.