Kvůli ztrátám, které přesahovaly sto milionů korun, jim mohlo hrozit insolvenční řízení. Peníze si mezi sebou rozdělily nemocnice v Rokycanech, Klatovech a v Domažlicích. V černých číslech, tedy beze ztrát, zůstala Stodská nemocnice.

„Klatovská nemocnice dostala 21 milionů korun, Rokycanská sedm milionů a Domažlická tři miliony korun,“ uvádí tisková mluvčí kraje Petra Jarošová. Dluhy nemocnic jsou ale daleko vyšší. Současné vedení kraje viní ze špatného hospodaření minulé vedení z ODS. „Kraj vlastní šest nemocnic, z toho dvě poskytují jen následnou péči. Zařízení převedlo ještě minulé vedení kraje i přes nesouhlas opozice na akciové společnosti a společnosti s ručením omezením. Slibované lepší hospodaření se ale neprojevilo,“ uvádí radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje Václav Šimánek.

ČSSD si nechala po nástupu do vedení kraje zpracovat analýzu zdravotnictví. Podle ní sice nemá kraj problémy s kvalitou péče, ale s finanční situací a v některých oblastech s pokrytím území. „Analýza navrhuje mimo jiné optimalizaci nákladů, větší kontrolu, jednotnou personální politiku či dlouhodobé koncepční rozvojové plány,“ jmenuje Jarošová.

Zlepšení v hospodaření si Šimánek slibuje například od zřízení krajské organizace, která bude mít na starosti centrálně všechny nákupy materiálu nebo služeb pro kraj a jeho organizace. „To by nám mělo ušetřit zhruba 20 až 30 procent nákladů,“ předpokládá radní. Jako nejvhodnější řešení, kterým se zřejmě bude hejtmanství zabývat, navrhla analýza zřízení „nepravého holdingu“ - příspěvkové organizace nebo obchodní společnosti, která by nemocnice zastřešovala.

Ztráty nemocnic
Klatovská nemocnice, a. s.:
výsledek hospodaření za rok 2008:- 39 496 000 Kč, neuhrazená ztráta minulých let k 31. 12. 2008: -48 799 000 Kč
Rokycanská nemocnice, a. s: výsledek za rok 2008: -11 398 000 Kč, neuhrazená ztráta minulých let k 31. 12. 2008: -50 136 000 Kč
Domažlická nemocnice, a. s.: výsledek za rok 2008:- 2 857 000 Kč, neuhrazená ztráta minulých let k 31. 12. 2008:- 15 525 000 Kč