Školy byly určeny na základě vydaného rozhodnutí hejtmanky Plzeňského kraje o vykonávání péče o děti za nouzového stavu.

V ostatních školách se od 4. ledna bude prezenčně vyučovat jen v prvních a třídách třídách základních škol, ostatní ročníky mají nařízenou distanční výuku.

Školy a školská zařízení byla vybrána tak, aby bylo minimálně jedno takové zařízení v každé obci s rozšířenou působností v kraji.

„Chceme vyjít vstříc rodičům, kteří jsou zaměstnaní v profesích důležitých pro ochranu zdraví a majetku našich občanů. Tito zaměstnanci proto budou mít možnost umístit svoje děti do vybraných škol,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Zařízení budou k dispozici pro děti od 3 do 10 let v čase od 6.00 do 16.00 hodin. Zájemci se mohou přihlašovat prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách kraje. Podobný režim si už školy vyzkoušeli při nařízené podzimní distanční výuce.

Seznam škol

Plzeňsko: 31. ZŠ Plzeň, ZŠ a MŠ Stod, ZŠ Dobřany, ZŠ a MŠ Nýřany, ZŠ J. Hlávky Přeštice, ZŠ Kralovice, DDM Blovice, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň Mohylová.

Klatovsko: ZŠ Klatovy Plánická ul., MŠ Klatovy Studentská, VOŠ OA a SZŠ Klatovy Plánická, ZŠ a MŠ Ž. Ruda, ZŠ a MŠ Plánice, ZŠ a MŠ Švihov, ZŠ Horažďovice Blatenská, KMŠ Duha Horažďovice, MŠ Sušice Smetanova ulice, MŠ Sušice Tylova.

Domažlicko: ZŠ a MŠ Msgre B. Staška Domažlice

Tachovsko: ZŠ a MŠ Tachov Petra Jilemnického, ZŠ Stříbro Gagarinova ul.

Rokycansko: ZŠ Jižní předměstí Rokycany, MŠ Rokycany Školní ulice.