Plzeňský kraj preferuje to, aby město Sušice převedlo, neboli darovalo, bezúplatně Plzeňskému kraji movitý i nemovitý majetek ve vlastnictví města Sušice, ve kterém je provozována nemocnice za účelem provozování zdravotnického zařízení. Druhou podmínkou je, že v případě, že by bylo ukončeno provozování zdravotnického zařízení ve smyslu poskytování zdravotních služeb, bude movitý i nemovitý majetek bezúplatně převeden či darován zpět městu Sušice. „V případě, že záměr kraje Zastupitelstvo města Sušice schválí, budou následovat další kroky pro jeho uskutečnění. Bude proveden personální, ekonomický, provozní a výkonnostní audit a budou provedeny znalecké posudky movitého a nemovitého majetku,“ naznačil další kroky k provedení bezúplatného převodu nemocnice v Sušici hejtman Rudolf Špoták a zdůraznil: „Schválením záměru dávají obě samosprávy na vědomí občanům vůli se touto cestou vydat.“

Nabídka kraje však neprošla ani radou města, která zasedla v pondělí a návrh projednala. „Rada města vzala na vědomí nabídku Plzeňského kraje provozovat Sušickou nemocnici. Nesouhlasíme ale s formou bezúplatného převedení, darování, movitého a nemovitého majetku bez upřesnění rozsahu poskytované péče. Vyzýváme tak Plzeňský kraj k jednání o přehodnocení varianty převedení majetku jako jediné formy převedení Sušické nemocnice pod Plzeňský kraj. Přijatelný pro nás je, jak už jsme uváděli i dříve, bezúplatný pronájem. Tento návrh by byl dle nás pro obě strany vyvážený. Budeme tak i nadále s krajem jednat o dalších krocích,“ reagoval starosta Sušice Petr Mottl.

S dalším jednáním počítá i hejtman. Vše tak záleží nyní na tom, jak se obě strany rozhodnou, zatím nechce couvnout ani jedna z nich ze svých podmínek. „V případě, že v Zastupitelstvu města Sušice záměr kraje na bezúplatný převod neprojde, sedneme si opět k jednacímu stolu a budeme se bavit o tom, co dál,“ uzavřel hejtman.

V tuto chvíli není ani jasné, jakou zdravotní péči by v nemocnici mohl Plzeňský kraj v případě převzetí provozovat. „Nelze garantovat a definovat rozsah poskytovaných zdravotních služeb, neboť pouze víme, že tam není žádná akutní péče, je tam pouze péče následná, ambulance a rehabilitace. Žádné jiné podrobnější podklady ani o personálním stavu k dispozici nemáme,“ sdělil náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Provozování nemocnice Plzeňským krajem po provedení navrhovaného bezúplatného převodu kraj předpokládá nejdříve od 1. 1. 2024.