Ortofotomapa vznikala snímkováním digitální kamerou vloni na podzim. Mapa za více než tři miliony korun nově obsahuje 35 největších měst v kraji a umožňuje časové srovnávání daných lokalit.

Plzeňský kraj si v rámci pravidelného tříletého cyklu loni opět nechal provést letecké měřičské snímkování celého území kraje. „Oproti snímkováním v předchozích letech je letos k dispozici kromě rozlišení 20 cm/px na území celého kraje také rozlišení 10 cm/px na území sídel 35 obcí s pověřeným obecním úřadem,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Petra Jarošová.

„Letecké snímky jsou zdarma poskytovány partnerům projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje, tedy zejména obcím, zřizovaným organizacím a správcům technické infrastruktury. Data jsou ale samozřejmě dostupná i veřejnosti na portálu Plzeňského kraje,“ řekl náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner.

Návštěvníci mapového portálu PK mohou formou volně přístupných mapových služeb najít leteckou mapu na adrese http://mapy.plzensky-kraj.cz. Posuvník v mapové službě dokonce umožňuje prolínání staré a nové ortofotomapy.

„Každý si tak na mapě může prohlédnout například lokalitu svého bydliště a porovnat rozdíly, jak vypadala v roce 1947 a jak vypadá v současnosti. Do budoucna připravují pracovníci IT odboru na krajském úřadu k náhledu i snímky za další jednotlivá období,“ doplnil Grüner.

V současné době má Plzeňský kraj k dispozici časovou řadu leteckých snímků za roky 1947-1956, 1998, 2002, 2005, 2008, 2011.

Stejně jako v předcházejících letech mohou mapy v plné kvalitě zdarma získat od Plzeňského kraje obce všech typů, a to za celé obcí spravované správní území, dále zřizované organizace, školy, složky integrovaného záchranného systému a partneři projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje. „Evidujeme už téměř dvě stě žádostí, z toho desítky z Klatovska. Tam je největší zájem o oblast Šumavy,“ uzavřela Jarošová.