Úkolem Provalila bude proniknout do fungování nemocnice a definovat její slabá místa, aby se podařilo nemocnici stabilizovat, především v oblasti personální, finanční a obecně na úrovni vztahů mezi krajem a městem, které je jejím vlastníkem. O formálním postavení Provalila v Sušické nemocnici se stále jedná. „Od nástupu do své funkce se nadstandardně věnuji zdravotnictví a také situaci v Sušické nemocnici. Dokonce má první cesta vedla právě tam, neboť to vyžadovala situace, jak přímo v Sušici tak z hlediska epidemie v kraji. Jsem si vědoma role sušické nemocnice v síti zdravotnických zařízení v našem kraji a věřím, že společně se nám podaří situaci zlepšit tak, aby péče pro obyvatele Sušice a okolí byla dostupnější a komfortnější,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

Nástup Provalila do Sušické nemocnice vítá i starosta města Petr Mottl. Dle jeho slov tam bude působit do června. „Myslím, že je to dobré řešení. Je to další krok k užší spolupráci naší nemocnice a Nemocnicemi Plzeňského kraje. Pan Provalil je odborník a myslím, že s panem Vlčkem budou dobrý tým. Dle informací bude během června předložena závěrečná analýza a nabídka ze strany kraje o spolupráci. Mělo to být již v dubnu, ale s ohledem na situaci to bylo posunuto. Z mého pohledu jde o vstřícné jednání. Nabíjí mě to optimismem, že se nám podaří vyřešit problematiku naší nemocnice,“ řekl Deníku Mottl.

Další pomoc kraje

Situací v Sušické nemocnici se krajská rada v čele s hejtmankou Mauritzovou zabývá od počátku svého působení. Na prvním jednání krajského zastupitelstva byla schválena dotace nemocnici ve výši 4,5 milionu Kč. Hejtmanka následně ustanovila odbornou pracovní skupinu, která se nemocnicí v Sušici zabývá a víceméně již nyní potvrdila závažnou situaci nemocnice po stránce personální i finanční. Od počátku se nové vedení kraje neutěšenou situací zabývalo a díky tomu se podařilo, že do nemocnice několik lékařů již nastoupilo.

Ilustrační foto.
Neznámý pachatel úmyslně poškodil řízení bagru. Šlo o pomstu?

Dále kraj prostřednictvím Krizového štábu Plzeňského kraje pomáhal zorganizovat Sušici výpomoc vojáků Armády ČR a dodávku dvou kusů neinvazivních přístrojů na plicní ventilaci a šesti přístrojů na podporu dýchání. Rovněž bylo zvažováno využití volných lůžek v rámci krizového řízení, ovšem nebylo téměř reálné v tak krátké době zajistit potřebný zdravotnický personál pro tato lůžka. Nemocnice v rámci Plzeňského kraje jsou přetížené především právě z důvodu vytíženosti personálu. Studenty zdravotnických škol využívá Plzeňský kraj, jak jen to je možné, ale ani ti nemohou působit bez odborného dohledu.