Krajské zastupitelstvo vzalo v pondělí na vědomí na svém mimořádném jednání návrh smlouvy o převzetí provozu Sušické nemocnice, který vypracovala pracovní skupina, a zároveň schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převzetí provozu Sušické nemocnice s městem Sušice. Součástí je i garantovaná péče, z lůžkové by zbyla jen následná lůžková péče, ambulance záleží na dostatku personálu.

„Od této chvíle tak mají budoucí osud nemocnice zcela v rukou zastupitelé města Sušice. Ti buďto smlouvu schválí a potvrdí, že mají zájem na tom, aby od 1. ledna 2025 převzala provoz nemocnice společnost, jejímž jediným společníkem je Plzeňský kraj, anebo ji ponechají dál v současném stavu,“ sdělil k rozhodnutí zastupitelstva hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a upřesnil, že takovouto společností by byla buďto Klatovská nemocnice a. s. či nová společnost, kterou by Plzeňský kraj za tímto účelem založil. Tím by se Sušická nemocnice zařadila do sítě krajských nemocnic.

Ilustrační foto.
Rodiče zuří, školy budeme dětem za chvíli platit nebo jim je zavřou úplně

Záměr o převzetí nemocnice v Sušici a zajištění poskytování zdravotních služeb v jejím areálu krajští zastupitelé schválili s podmínkou, že město Sušice bezúplatně převede (daruje) Plzeňskému kraji movitý i nemovitý majetek, který je ve vlastnictví města Sušice, a ve kterém je provozována nemocnice. „Smlouva řeší proces převzetí provozu nemocnice krajem, a to s účinností od 1. ledna 2025. Je v ní vymezen zejména rozsah poskytovaných zdravotních služeb, které bude Plzeňský kraj v rámci objektivních možností a dostupných kapacit od 1. ledna 2025 v Sušické nemocnici schopen nyní garantovat a zajišťovat,“ upozornil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Upravuje také přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů, smlouvy se zdravotními pojišťovnami či možnosti odstoupení od smlouvy. „Smlouva musí být oběma smluvními stranami uzavřena nejpozději do 31. května 2024,“ doplnil Hais.

Krampuslauf v Klatovech.
Desítky krampusáků řádily v Klatovech a známé písničky zazpívali Maxíci

Datum bylo zvoleno s ohledem na zajištění nezbytné přípravy k převzetí provozování nemocnice, a to tak aby tento proces mohl být do 31. prosince 2024 zdárně proveden.

Bude-li smlouva o převzetí provozu Sušické nemocnice skutečně uzavřena, uzavře dále Plzeňský kraj s městem Sušice ještě samostatnou darovací smlouvu, na jejímž základě bude kraji bezúplatně převeden movitý i nemovitý majetek, který je ve vlastnictví města Sušice, a ve kterém je provozována nemocnice. „Uzavření této darovací smlouvy je nezbytným předpokladem k tomu, aby kraj provozování nemocnice převzal,“ zdůraznil Špoták s tím, že Plzeňský kraj dosud od města Sušice oficiální informaci, že s darováním nemocnice souhlasí, neobdržel.

Město preferovalo bezúplatný dlouhodobý pronájem a provozování Nemocnice Sušice a tím její začlenění do systému nemocnic Plzeňského kraje, a to na dobu 40 let, s možností prodloužení doby nájmu.

Pokud město Sušice do 31. května 2024 smlouvu neschválí a nezašle ji podepsanou zpět Plzeňskému kraji, pak k jejímu uzavření nedojde.

Ve smlouvě obsažený (garantovaný) rozsah péče:

Ambulantní péče
- chirurgie
- vnitřní lékařství
- gynekologie a porodnictví *
- praktické lékařství pro děti a dorost *
- hematologie a transfúzní lékařství – pouze hematologie – laboratoř
- klinická biochemie - laboratoř
- rehabilitační a fyzikální medicína
- radiologie a zobrazovací metody
- skiagrafické pracoviště
- skiaskopické pracoviště
- ultrazvukové pracoviště
* označené obory lze od 1. ledna 2025 provozovat pouze v případě, že nezbytné činnosti zajistí veškerý stávající personál Sušické nemocnice s. r. o. v těchto oborech.

Lůžková péče
- následná lůžková péče

Lékařská pohotovostní služba
- pro dospělé
- pro děti a dorost - tu by bylo možné provozovat pouze v případě, že bude provozována ordinace praktického lékařství pro děti a dorost