Větší radost mají kuřáci, kteří již nemusí poodstupovat několik kroků za hranici zastávek. „Nikdy jsem nekouřil, nejvíce mi vadí kouření v uzavřených místech, třeba v restauracích, protože pak mám načichlé oblečení. Ale ani na jakémkoli veřejném prostranství se mi to moc nelíbí, protože kouř ze zapálené cigarety je ve vzduchu cítit. Možná by to chtělo více trestat, aby si to kuřáci rozmyslili a kouřili si třeba doma,“ řekl Ivo Trzaskalik z Klatov.

Od 1. července minulého roku již neplatí zákaz kouření na otevřených nástupištích a nekrytých autobusových či tramvajových zastávkách, který vstoupil v platnost v roce 2006. Předtím bylo kouření na těchto místech zakázáno.

„Když platil zákon o zákazu kouření na otevřených zastávkách, občas se stalo, že nás lidé volali. Většinou jsme to řešili domluvou a pokuty jsme dávali zřídka. Nyní, když platí zákaz kouření pouze na krytých zastávkách nebo nástupištích, jsme žádné problémy v této souvislosti nezaznamenali,“ sdělil velitel Městské policie Klatovy František Kacerovský.

„Jediný problém je s dětmi kouřícími kolem škol, kterých je tam o přestávkách nebo po vyučování vidět vždy několik. Když ovšem vidí strážníky, dávají si pozor, aby neodhodili před nimi nedopalek z cigarety na zem. Už se dlouho nestalo, abychom toto pokutovali, protože si na to všichni opravdu dávají pozor,“ dodal Kacerovský.

Někteří kuřáci si z tehdejšího zákazu kouření nic nedělali a na zastávkách i přes zákaz kouřili. Pokutováni ale za toto porušení zákona nebyli. „Před několika lety jsem od městských strážníků dostala pokutu 300 korun za odhození nedopalku od cigarety. Od té doby si na to dávám pozor. Kouřit třeba na zastávkách jsem nepřestala, i když to bylo zakázané. Nikdy to nikomu nevadilo a já jsem si alespoň zkrátila čekání na tramvaj. Kdyby si ovšem někdo stěžoval, že mu to vadí, tak bych si tu cigaretu nezapálila nebo bych ji típla. Ještě se mi to ale nestalo,“ uvedla Hana Veselá z Plzně.

Pokud se nekuřákům nebude líbit, že někdo kouří při čekání na autobus nebo vlak na zastávce, domáhat se u policie budou marně. Takovou situaci vyřeší pouze domluva nebo tolerance obou stran.

„Nejvíce mi vadí lidé kouřící v autě, na to jsem úplně alergická, ale ani kouření na zastávkách se mi nelíbí, protože nerada vdechuji kouř. Když mě to bezprostředně obtěžuje, určitě nezůstanu ticho a ozvu se. Nejhorší na tom všem jsou ale „vajgly“, které se pak všude povalují,“ řekla Iva Bednaříková z Hluboké.