V Nezdicích u Klatov byla dokončena rekonstrukce střechy kostela sv. Prokopa. Kostel obec získala do svého majetku a nyní se snaží postupně historickou památku v centru obce prostřednictvím dotací, sponzorských darů i veřejné sbírky opravit.

„V lednu 2008 byl kostel převeden na naši žádost do vlastnictví obce. Trápil nás jeho stav i to, že se církev nesnažila památku opravovat a udržovat. Plánovaná postupná stavební obnova i následná údržba povedou nejen k zachování objektu příštím generacím, ale i ke kulturnímu využití,“ říká starostka obce Nezdice Hana Bouchnerová.

„Projekt obnovy objektu řešil začátek zásadní stavební obnovy objektu – kompletní rekonstrukci střešního pláště se sanací původního barokního krovu, včetně klempířských prvků a hromosvodů i kompletní obnovu pláště zvonice včetně sanace jejího krovu. Díky sponzorům byl tak nově pozlacen i celý věžní kříž, který byl slavnostně vysvěcen páterem Vodičkou, za účasti zastupitelů obce, místních občanů a chalupářů i pátera Adama Lodka ze švihovské farnosti. Přítomni byli také zástupci firmy, která střechu kompletně opravila a jejíž pracovníci kříž po lešení vynesli až na věž. I jim patří veliký dík a obdiv za dokonalou řemeslně provedenou práci,“ pokračuje Bouchnerová.

Nezdičtí do makovice kříže vložili pro příští generace pamětní dokumenty, které budou připomínat současnou dobu. V roce 1958 byl kostel sv. Prokopa zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek Tato cenná barokní stavba s gotickým základem představuje jádro a zároveň dominantu celé obce, avšak historicky i umělecky zcela jistě svým významem přesahuje do širokého okolí. Kostel je vedle církevních obřadů užíván pro svoji jedinečnou atmosféru i akustiku pro koncerty, nezastupitelný je pro vzhled a charakter obce. Avšak léta pouze nejnutnější údržby se podepsala na celkovém stavu exteriéru i interiéru stavby.

Obyvatelé Nezdic snahu radnice zachránit památku po předcích vítají. „Je moc dobře, že se tento projekt na záchranu a obnovu kostela uskutečnil. Nová střecha vypadá velmi pěkně. Podobné myšlenky podporujeme a snažíme se také přispívat,“ řekla Deníku Kateřina Sedláčková, která se do obce nedávno přistěhovala.

Na opravu střechy kostela byla před lety vypsána i veřejná sbírka. „Celková výše projektu opravy střechy činí 1 039 342 Kč. Obec Nezdice podala žádost o prostředky na realizaci projektu s názvem „Střecha je základ - záchrana kostela sv. Prokopa v Nezdicích“ přes Místní akční skupinu občanské sdružení Aktivios v rámci vyhlášené 1. výzvy. u Ministerstva zemědělství ČR. Z jeho Programu rozvoje venkova ČR máme přislíbeny peníze ve výši 891 000 Kč,“ dodala Bouchnerová.