Jezuitský kostel na náměstí Míru v Klatovech se konečně dočkal. Včera odpoledne byla zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce střechy a krovů této významné barokní stavby.

Střecha kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce je totiž ve velmi vážném stavu. „Krytina a krov celého kostela jsou staticky narušeny. Technický stav je možno klasifikovat jako havarijní a vyžadující okamžitou opravu. Na mnoha místech dokonce do vzácné památky krytinou zatéká, a tím dochází k dalšímu poškození krovu ale i kleneb v interiéru a vzácných maleb,“ informoval Deník stavební technik Biskupství plzeňského Vojtěch Benedikt Krejčí. „Pokud by přišla silná vichřice nebo napadlo hodně sněhu, hrozí, že by se mohl narušený krov opřít o klenbu a ta by se mohla zřítit do presbyteria. V takovém případě by se škody na této historické budově nedaly ani vyčíslit. Kopule kostela je vymalována Janem Hieblem a dodnes patří mezi vrcholnou ukázku barokního iluzionismu,“ dodal technik.

„Již můj předchůdce P. Antonín Šesták upozorňoval na špatný stav střechy a krovů. Sám s pomocí přátel a brigádníků několikrát opravoval místa, kterými do kostela zatékalo a již tehdy se díky němu opravovaly některé části krovů, které byly uhnilé. Je to ale už třicet let,“ vzpomíná současný klatovský farář Antonín Bachan. „Jsem přesvědčen, že právě aktivity mého předchůdce zachránily náš kostel do dnešních dnů,“ dodal farář.
Z kostela je nyní staveniště, které bylo předáno stavební firmě, která rekonstrukci střechy kostela vysoutěžila za šest milionů korun.

„Budou vyměněny houbou a plísněmi napadené a uhnilé části krovů klasickým způsobem, a to protézováním. Vyměněny budou latě i střešní krytina. Ta současná, která je již za hranicí své životnosti a kterou tvoří klasické tašky bobrovky, nahradí šroubovaný prejz, který je lehčí a odolnější. Střecha se dočká i nových klempířských prvků. Prostě, bude napravený staticky narušený krov, který se právě kvůli hnilobě posunul a hrozilo jeho zřícení,“ pokračuje Krejčí.

Kromě rekonstrukce střechy a krovu potřebuje jezuitský kostel ještě další opravy, které si vyžádají desítky milionů korun.

„Kostel potřebuje i opravu venkovních omítek včetně kamenických prvků a restaurování soch. Zasloužil by si i některé vnitřní opravy především v místech, kudy do památky zatéká a nebo zatékalo,“ dodal Bachan. Církev ale nemá potřebné finance. Přesto se pokusí využít jedné z posledních možností získat dotace z evropských prostředků.

Jezuitský kostel na náměstí je poslední neopravenou památkově chráněnou budovou v Klatovech.

Základy jezuitského chrámu byly položeny roku 1656. Staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel několikrát vyhořel, do současné podoby byl opraven po požáru v roce 1810. Chrám je 49 metrů dlouhý a 28 metrů široký, výška hlavní lodi je 23,4 metru.