Lovecká sezona na Klatovsku je v plném proudu. Tradičními hony a naháňkami žijí všechny myslivecké organizace na okrese. Jako každý rok, tak i v letošním roce jsou tyto akce hlídány i Policií ČR, která provádí pravidelné kontroly přímo v terénu.

Policisté z oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál na Klatovsku kontrolují na mysliveckých honech doklady nutné k držení a nošení zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní průvodní list, průkaz zbraně, lovecký lístek, doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti, požívání alkoholických nápojů před honem nebo v průběhu honu, technický stav používaných zbraní, přepravování zbraní, povolení k držení a nošení zbraní kategorie B, provádění lovu zvěře zbraněmi, které jsou zakázány a podobně.

„S kontrolami jsme se na hlášených honech již setkali. Dokonce nám přišli policisté i na kontrolu po honu do hospody,“ říká předseda mysliveckého sdružení v Měčíně Jan Kantor.

„Kontroly provádíme už několik let, ale na Klatovsku jsme nezjistili žádné závažné prohřešky. Byly řešeny jen drobné závady a nedostatky, které byly na místě vyjasněny a odstraněny. Dokonce už i myslivečtí hospodáři, kteří většinou za průběh honu zodpovídají, provádějí před jeho začátkem namátkové kontroly zbraní, pojištění, ale mnohde i na alkohol,“ říká okresní policejní mluvčí Dana Ladmanová.

V uplynulých letech policisté na Klatovsku nezjistili při namátkových kontrolách žádného vlastníka zbrojního průkazu, který by před zahájením mysliveckého honu požil alkoholické nápoje.

„Myslivci i honci by ale měli při společných akcích dbát o větší bezpečnost. Doporučujeme jim, aby používali například reflexní vesty nebo reflexní proužky na oblečení, kloboucích a podobně,“ dodala Ladmanová.

„To můžeme myslivcům i honcům doporučit. Máme s tím dobré zkušenosti. Myslivci si už sami reflexní proužky na oděv umisťují a opravdu je to dobré. Lidé jsou prostě vidět,“ dodal Kantor.