Kdy se uskuteční odtržení záchranné služby od nemocnice v Sušici a jaké důsledky to pro nemocnici bude mít?

V jarních měsících se konala poměrně intenzivní diskuse nad výkladem nového zákona o záchranné službě. Z počátku nebylo zcela jasné, zda bude Nemocnice Sušice o. p. s. i nadále záchrannou službu provozovat. Naštěstí podle právního rozboru je to i do budoucna možné, a tak pevně věříme, že i v dalších letech s nemocnicí Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje prodlouží smlouvu o spolupráci v rámci přednemocniční péče. V opačném případě, kromě jiných negativních důsledků, by hrozila personální destabilizace celého anesteziologicko-resuscitačního oddělení naší nemocnice. A to v důsledku toho, že historicky vždy existovalo úzké propojení, včetně sdílení společného personálu mezi záchrannou službou a ARO.

Už jste se domluvili na konkrétní spolupráci s Plzeňským krajem, v čem bude spočívat?

V rámci návštěvy hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance v květnu se konalo na sušické radnici také jednání o budoucnosti a perspektivách nemocnice v Sušici. Na tomto jednání byly stanoveny základní obrysy memoranda o spolupráci mezi Nemocnicí Sušice o.p.s. a městem Sušice na straně jedné, Plzeňským krajem, Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje a Klatovskou nemocnicí a.s. na straně druhé. V současné době se koná intenzivní komunikace mezi všemi dotčenými partnery. Výsledkem by mělo být nastavení určité úrovně konkrétní spolupráce. Hejtman na zmíněném jednání jednoznačně uvedl, že i obyvatelé sušického regionu a přilehlé části Šumavy nejsou obyvateli nižší kategorie a mají nárok na dostupnou a kvalitní zdravotní péči, a tudíž Plzeňský kraj vnímá sušickou nemocnici jako důležitého poskytovatele zdravotní péče. V současné době zvažuje, jaké formy podpory jsou možné. O průběhu a výsledcích komunikace budou obyvatelé informováni.

Jak to vypadá s byty pro lékaře, které jste chtěli nabízet jako nadstandard, abyste do nemocnice nové přilákali?

Vedení nemocnice a správní rada předložily zastupitelstvu města návrh na možný benefit pro lékařský personál, a to vybudování kvalitního bydlení, např. v řadových či rodinných domcích. Posledním postojem města je příslib, že v případě konkrétní potřeby, například při získávání kvalifikovaných specialistů, bude vedení města Sušice individuálně bytovou potřebu konkrétního lékaře řešit. Město je v kontaktu s několika developery, kteří podobné bydlení na Sušicku staví, a je schopno operativně reagovat.

Bojíte se otevření nové nemocnice v Klatovech?

Jak už jsem říkal, v případě korektní soutěže o pacienta se otevření nové nemocnice v Klatovech neobáváme. V tomto duchu také je jednání nad zmíněným memorandem o spolupráci. Je pravda, že provoz Klatovské nemocnice a.s. je pravidelně finančně podporován Plzeňským krajem jako vlastníkem a nemocnice v Sušici musí hospodařit pouze z příjmů od zdravotních pojišťoven. Domnívám se, že i zde se „blýská na lepší časy". Určité úvahy o této otázce již zazněly i při setkání hejtmana se starostou města Sušice Petrem Mottlem. Naší nespornou devizou je, že máme poměrně početnou klientelu pacientů, kteří péči v naší nemocnici vyhledávají.

Mohou si pacienti v sušické nemocnici vybrat za příplatek lékaře, který je bude operovat?

Tuto službu v naší nemocnici nenabízíme. Jsme malá nemocnice rodinného typu, lékařské kolektivy nejsou početné a i doposud si každý náš  pacient svého operatéra našel.