„Zaplněným sálem se linuly tóny nádherných vánočních písní v podání hudební skupiny Harmony Sušice spolu s vůní svařáku a cukroví, které pro všechny návštěvníky koncertu zajistila obec Pačejov,“ uvedla za horažďovickou charitu Lucie Oudová.

Na úplný závěr koncertu předal starosta obce Pačejov Jan Vavřička dar z vybraného vstupného ve výši 22 220 Kč ředitelce Charity Horažďovice. Zároveň byl také předán dar ve výši 20 000 Kč od Auto-moto klubu Pačejov. Tuto částku vybral při dražbě na besedě s nejlepšími jezdci rallye v ČR Václavem Pechem a Petrem Uhlem.

Jiří Strach
Na natáčení Anděla Páně mám ty nejkrásnější vzpomínky, říká režisér Jiří Strach

„Charita Horažďovice by tímto ráda poděkovala obci Pačejov za zorganizování celé akce, Auto-moto klubu Pačejov za finanční podporu, hudební skupině Harmony Sušice, která na koncertě vystoupila bez nároku na honorář, a také všem, kdo přišli na koncert a podpořili svou účastí charitní sociální služby. Vybrané peníze pomohou těm, kteří to nejvíce potřebují,“ sdělila Oudová.