Každý, kdo má zahradu, zahrádku nebo jen plácek před domem, seká trávu, hrabe listí a podobně. Někteří pak ale řeší otázku: Kam s tím? A právě tuto otázku možná pomůže vyřešit město Klatovy, které chce nabídnout obyvatelům města a integrovaných obcí kompostéry zdarma.

„Město Klatovy dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i občanů samotných. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento – až 40 % z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce – rozhodli jsme se maximálně podporovat systém domácího kompostování," uvedla vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Jana Michálková.

Za tímto účelem by radnice každému zájemci mohla poskytnout kvalitní domácí kompostér zdarma. Na jejich nákup by využila možnosti získání finančních prostředků z EU. „Potřebujeme však zjistit, zda by byl o kompostéry zájem. Anketní lístky jsou roznášeny do rodinných domů, v bytových domech budou k dispozici informativní plakáty s příslušnými odkazy. Anketní lístek je možné vyplnit také elektronicky prostřednictvím webových stránek města, v každém případě je třeba je doručit na městský úřad do 31. října," sdělila Michálková.

Zájemci se mohou informovat také na telefonním čísle 376 347 353 .

Cílem podle města je snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku. Dále start separace biologického odpadu v rodinných domech a ochrana životního prostředí v obci – podpora ekologických řešení, která jsou ekonomicky výhodná.

Kompostéry už například nakoupili ve Švihově, kde stojí před bytovkami a s jejich využíváním jsou spokojeni. „Osvědčilo se nám to, protože veškerý bioodpad z domácností nebo okolí, jako tráva, listí a podobně, se tam dává. Má to i poměrně velkou kapacitu. Když je to dobře ošetřované, tak se z toho zem vybírá. Ušetříme tím i místo v popelnicích. Co jde, tak se ekologicky likviduje. Byly obavy, že to bude zapáchat, ale není tomu tak," řekl Deníku tajemník Městského úřadu ve Švihově Zdeněk Urbánek.