V Klatovech bude tato akce zahájena ve středu 6. ledna v 15 hodin na schodech jezuitského kostela na náměstí Míru. „Těší nás, že i letos přijede do Klatov sbírku zahájit biskup František Radkovský, který vyšle koledníky z řad dobrovolníků do ulic,“ říká ředitelka Oblastní charity v Klatovech Marie Malkusová.
„Myslíme si, že Tříkrálová sbírka je pro nás všechny příležitostí vzájemně se obdarovávat. Bez dobrovolné pomoci se bohužel v této složité době neobejdeme. Proto prosíme všechny občany o pomoc a podporu naší sbírky i v letošním roce “ říká Malkusová.

V roce 2009 koledníci vybrali na Klatovsku 373 tisíc korun. Prostředky získané z Tříkrálové sbírky se i letos vrátí zpět potřebným lidem na Klatovsku.
„Peníze budou použity na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní, Domova sv. Zdislavy, osobní asistenci těžce tělesně postižených, charitní pečovatelskou službu, sociální poradnu a nízkoprahový klub pro mládež Chapadlo,“ doplnila informace Malkusová.

„Aby sbírka mohla být i v letošním roce úspěšně realizována, hledáme stále ochotné koledníky v městech a obcích našeho okresu. Bez nich bychom sbírku uskutečnit nemohli. Případní zájemci mohou kontaktovat Miroslavu Tomšíkovou na tel. č. 732 775 868 nebo přímo Domov pokojného stáří na tel. č. 376 709 311,“ dodala ředitelka.

Tříkrálová sbírka se na území ČR bude konat v termínu od 1. do 14. ledna. V Klatovech odstartuje 6. ledna 2010. Koledníci budou označeni průkazem charity a budou mít řádně registrované a zapečetěné pokladničky.