Kolik peněz vybrali v letošní Tříkrálové sbírce Kašparové, Melicharové a Baltazarové, kteří v minulých týdnech obcházeli Klatovsko, Sušicko a Horažďovicko s kasičkami charity, už víme. V těchto dnech se totiž kasičky na obecních úřadech otevřely, aby se spočítalo, kolik peněz se koledníkům podařilo vybrat. Tříkrálová sbírka opět mezi potřebné rozdělí desetitisíce korun, ovšem leckde je výsledek slabší než v roce 2012.

Na Klatovsku, kde bylo v terénu na začátku ledna 45 skupinek koledníků, se podařilo vybrat 480 tisíc korun. Vybralo se o dva tisíce více než v loňském roce
„Například v Klatovech koledníci letos vybrali 141 900 korun. V Zavlekově to bylo 24 500 korun, v Běšinech se společně s Kroměždicemi, Pečetínem a Slavošovicemi vybrala částka 12 116 korun," informovala koordinátorka sbírky na Klatovsku Miroslava Tomšíková.

Na Horažďovicku se letos vybralo 197 042 korun. Koledníci navštívili skoro třicet obcí tamního regionu. Veřejnost koledníky přijímala i letos kladně.
„Například jen v Horažďovicích se letos vybralo 88 922 korun, v Chanovicích 3 824 korun, ve Velkém Boru a Jetenovicích 12 352 korun, v Pačejově Nádraží 7 138 korun a ve Svéradicích například 9051 korun," informovala ředitelka Oblastní charity v Horažďovicích Šárka Korandová.

Spočítány jsou již od pondělí všechny kasičky také na Sušicku.

„V terénu jsme letos měli na Sušicku 90 koledníků ve třiceti skupinkách. S letošní sbírkou jsme spokojeni, protože se nám podařilo vybrat 191 469 korun, což je o 11 % více než v loňském roce. Všem dárcům proto moc děkujeme," sdělila pracovnice Oblastní charity v Sušici Marie Hrečínová Prodanová.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí," vysvětluje Korandová.