Na Klatovsku a Sušicku je několik historických objektů, které nechal jejich majitel zchátrat tak, že je už nelze opravit.Takovým příkladem je třeba zámek Kojšice na Sušicku. Propadlé stropy, rozbořené a popraskané zdi, staticky nevyhovující objekt hrozící brzkým zřícením. Jeho majitelem je Tělovýchovná jednota Sokol Sušice.

„Sokol se stal prvním majitelem zámku po roce 1945. Byli jsme asi jediní, kdo se o objekt řádně a svědomitě staral. Zámek jsme využívali pro různá letní soustředění, cvičení i pobyty mládeže. Další držitelé, většinou státní podniky, do údržby peníze neinvestovali a za posledního uživatele, Školského úřadu v Teplicích, byl stav budovy již katastrofální. Po revoluci jsme o zámek a přilehlé pozemky znovu požádali. Zámek nám byl vrácen, o pozemky stále vedeme jednání se Státním pozemkovým fondem,“ říká starosta TJ Sokol Sušice Jiří Zelený.

„Stav zámku byl ale katastrofální, nedal se obývat, statika zdí i střech je v posledním tažení. Protože jsme měli jinou prioritu, a to obnovu sušické sokolovny, na údržbu a potřebné opravy zámku jsme neměli a ani nemáme potřebné finanční prostředky. Zámek se prostě už nedá zachránit. Není tu nikdo, kdo by do tohoto objektu mohl investovat,“ popisuje stav Zelený.

“Chceme získat pozemky které nám náleží, a na nich buď vybudovat nové sportovní zařízení, které by sloužilo sportovcům z celé republiky, a nebo vše prodat,“ nastiňuje plány starosta TJ Sokol Sušice.

Zámek je prý volně přístupný a je jen otázkou času, kdy se tam někomu něco stane.

„Před rokem a půl se vedla velká jednání se zástupci Národního památkového ústavu a majiteli o tom, co s objektem dál, jak zajistit potřebné zabezpečující práce, aby objekt i nadále nechátral. Stav zámku je totiž opravdu hodně špatný a jeho zkáza se nezadržitelně blíží. Chtěli bychom, aby se s objektem co nejdříve začalo něco dělat, ale nemáme žádné páky k tomu nařídit to jeho majiteli,“ říká vedouci odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu městského úřadu v Sušici Ivana Kubíková.

Kojšický zámek je patrová budova téměř čtvercového půdorysu, krytá valbovou střechou. Východní průčelí s patrovým balkonem je s průchodem. Nad balkonem je čtverhranná věžovitá nástavba zakončená cimbuřím. Při západním průčelí se nachází přístavek se dvěma komorami.

Dalším objektem ve velmi kritickém stavu je třeba zámecký objekt v Bystřici nad Úhlavou. Ten vlastní společnost Intertour z Kutné Hory.

Vlivem dlouhodobě zanedbané údržby a zatékáním srážkové vody do půdního prostoru zcela nefunkčním, dožilým střešním pláštěm je celkový stavebně-technický stav zámecké budovy, věžovité vstupní brány a technicko-hospodářských objektů nalézajících se v zámeckém areálu více než havarijní.

„O stavu zámku samozřejmě víme. Není však pravda, že by se majitel o zámek nestaral. Naše firma v posledních letech do zámku investovala nemalé finanční prostředky na nejnutnější údržbu,“ říká Romana Procházková ze společnosti Intertour, spol.s.r.o.

„Během čtrnácti dnů se na zámku rozběhnou práce spojené s jeho rekonstrukcí. Podařilo se nám totiž získat z dotace Evropské unie, a to ze strukturálních fondů, dvacet dva milionů korun na nezbytnou údržbu a rekonstrukci. Nejdříve nás čekají statické opravy nejohroženější části zámku. Celkové náklady na obnovu celého areálu se pohybují kolem 200 milionů korun. Investovat bude muset i naše firma,“ dodala Procházková.