Existence zejména malých knihoven na Klatovsku může být ohrožena kvůli internetu. Ve veřejných knihovnách zapojených do Projektu internetizace knihoven jej dosud financovalo ministerstvo vnitra, které ovšem nyní z úsporných důvodů plánuje zastavení projektu.

„Klatovská knihovna má připojení přes městský úřad, takže nás se to nedotkne. Ale mělo by to velký dopad na řadu našich knihoven hlavně v menších obcích. Pokud by byl projekt ukončen, bylo by na zvážení každého zřizovatele, každé obce, zda zaplatí připojení k internetu ze svých prosředků, na což obce nemusí mít dostatečné finanční rezervy. V konečném důsledku by to mohlo znamenat i ohrožení existence dané knihovny, protože ze zákona má knihovna povinnost internet svým uživatelům poskytovat,“ vysvětlila ředitelka Městské knihovny Klatovy Zdeňka Buršíková.

Ministerstvo vnitra podalo návrh na ukončení projektu k 31. červenci letošního roku. „V pondělí jsme dostali zprávu, že by spolu měla jednat ministerstva vnitra a kultury a k poslednímu červenci by zatím projekt být zrušený neměl. Nás by se to sice nedotklo, protože jsme připojeni přes městský úřad, ale každopádně se mi to nelíbí,“ popsala aktuální stav vedoucí Městské knihovny Nýrsko Jana Poupová.

Internetové připojení od ministerstva vnitra má například knihovna v Kolinci. „Pokud bychom přišli o připojení k internetu, mohli bychom sice dále půjčovat knížky, ale nemohli bychom být registrováni jako knihovna. Tím pádem bychom nemohli žádat o žádné dotace, skončily by tak například veškeré kurzy, které platíme z příspěvků od ministerstva kultury,“ nastínila možné dopady rozhodnutí ministerstva vnitra vedoucí kolinecké knihovny Marie Hanusová, podle které knihovnu kvůli internetu navštíví měsíčně padesát až sto uživatelů. „Internet je v knihovně hojně využíván. Máme tady řadu zahraničních dělníků, děti, i když mají samozřejmě volný přístup k internetu ve škole, si tam chodí dělat úkoly, internet v knihovně využívají i senioři. Určitě bychom tedy hledali nějakou cestu, jak financovat internet z rozpočtu městyse,“ doplnil starosta městyse Pavel Princ.