Rok fungování právě slaví knihobudka před obecním úřadem v Hejné. „Knihobudky už jsem viděla na více místech, v knihovně jsem měla přebytek vyřazených knížek a do sběru jsem je dávat nechtěla. Tak jsem zašla za starostou a místostarostou a domluvili jsme se, že zřídíme knihobudku,“ popsala vznik nápadu hejenská knihovnice Hana Hrabáková. V sousedství knihobudky jsou i lavičky, které mohou čtenáři využít. A také je využívají. „Občas tam někoho vidím, jak sedí a čte, chodí tam i čtenáři od dětí po seniory, i lidé, kteří jinak do knihovny nejdou. A je super, že se tam knížky skutečně „točí“. Že tam nejsou jen ty, které tam dám já, ale že tam najdu knížky nebo časopisy od lidí. Dáváme tam třeba i informační letáčky o naučné stezce, která vede přes Hejnou, ty mizí hned, takže se tam zastavují i kolemjdoucí turisté,“ pochvalovala si Hrabáková.

V Chudenicích mají knihobudku v podobě polic s volně přístupnými knihami ve vstupní hale budovy úřadu městyse, ve které sídlí i chudenická knihovna. Knihovnička funguje od loňska a najít v ní lze podobně jako v Hejné vyřazené knihy z knihovny i knihy od čtenářů. „Dříve chodili lidé za mnou, přinesli knihy, já jsme je přebrala a vybrala kniho do knihobudky. Dnes už to funguje samo. Lidé přinesou knihy do knihobudky a já si tam chodím vybírat, jestli tam nenajdu něco, co ještě nemáme v knihovně,“ smála se chudenická knihovnice Lenka Homolková. I chudenická knihobudka nabízí posezení, navíc pod střechou. „Jsou tam dvě křesla, což mohou lidé využít třeba při delším čekání na autobus, hned vedle je totiž autobusová zastávka,“ doplnila Homolková.

Obdobu knihobudky najdou čtenáři i v Klatovech, je jí knihovnička v průjezdu bývalé jezuitské koleje, která vznikla coby společný projekt města a oblastní charity „Kniha na lavičku“. Knihovnička funguje od roku 2016 vždy od dubna do listopadu společně s veřejným pianem Okrašlovacího spolku Klatovy. „Pojímáme to každoročně jako společnou akci, když v dubnu vracíme knihovničku a piano. Je to hezký kulturní prostor, v minulosti jsme do průjezdu dali dvě barokní sochy, nedaleko je poesiomat, v jezuitské koleji sídlí městská knihovna,“ vysvětlil klatovský místostarosta Martin Kříž. I v Klatovech je o knihy zájem. „Když tam občas zajdu, vidím, že tam nové tituly přibyly, zase ty staré si někdo odnesl. Myslím, že to funguje velmi dobře,“ zhodnotil Kříž.

Od letošního března funguje knihobudka i ve výstavním sále před pokladnou švihovského hradu a zcela nově mají knihobudky i v Sušici, a to hned tři. Sušické kulturní centrum zřídilo knihobudky u dětského hřiště na Fufernách, na Santosu a na Pátečku a každá z nich má dokonce svého patrona.

Prvním je spisovatel Šumavy Karel Klostermann, který v Sušici nějaký čas bydlel a od jehož narození letos uplynulo 170 let. Druhým je Karel Čapek, u kterého si letos připomínáme 80. výročí úmrtí a třetím spisovatelským patronem je jeden ze zakladatelů žánru vědecko-fantastické literatury Jules Verne, který se narodil už před 190 lety.