Rozhovor s Františkem Wiendlem ml. (nar. 1923) vedl jeho syn Jan (nar. 1969) o mezních situacích a událostech, které František Wiendl a jeho nejbližší prožili v dlouhých obdobích dvou totalitních režimů v Čechách. Za druhé světové války a v protektorátu se František Wiendl se svým otcem podílel na odbojové činnosti a přímo se zúčastnil povstání v Klatovech v květnu 1945. Po únoru 1948 se významně angažoval v demokratickém, protikomunistickém odboji. Důsledkem bylo mnohaleté věznění v jáchymovských lágrech i pevných věznicích. Text provázejí fotografie, ale také úryvky z dopisů, které František adresoval matce Marii a svému otci Františku Wiendlovi st., vězněnému tehdy v leopoldovské věznici.

„Moji rodiče byli také političtí vězni jako já. Když jsem se oženil, můj tchán byl napřed komplic a potom také politický vězeň. Když se rodina sešla, tak se vzpomínalo na ty ošklivé věci, na kriminál, na odboj, tomu se nedalo vyhnout, takže můj syn to vše poslouchal, což bylo asi základem k tomu, že vyšla tato kniha,“ řekl František Wiendl.

Křest knihy Marie Bubeníkové.
Známý šumavský řezbář vzpomíná v knize na dětství, práci v lese a své začátky

„Jde o dialog, který spolu vedeme s tátou celý život, ale zároveň je to výsledek práce zhruba dvou let, kdy jsme se pokoušeli vzpomínku zakotvit takovým způsobem, který by byl v podstatě jedinečný. Pokoušeli jsme se zachytit polohu, která skýtá rozhovor otce a syna, kdy se ptám na věci obecnější i privátnější, ale snažím se ptát takovým způsobem, jakým by se novinář nebo žurnalista ptát nemohli. Z toho pohledu doufám, že čtenáři náš záměr ocení a podařilo se nám vše naplnit, jak jsme si přáli,“ okomentoval knihu Jan Wiendl.

V knize je obsaženo dětství Františka Wiendla, válečná léta, rok 1945, kdy se konalo v Klatovech povstání, kterého se společně s jeho přáteli účastnil, a samozřejmě i léta kriminální, která strávil v různých lágrech a věznicích. Jde o osud jedinečný, nezaměnitelný a František Wiendl je rovněž jedním z posledních žijících muklů, kteří tuto skutečnost mohou vyprávět. „Poslední část knihy je věnovaná letům po návratu, kdy se otec snaží nějakým způsobem vrátit do běžné společnosti, začíná opět žít občanským životem. Kniha končí v roce 1969,“ dodal Jan Wiendl.

Zdroj: Daniela Loudová

Oba měli radost, že na představení knihy přišlo tak početné publikum. „Překvapilo mě, že přišlo tolik lidí, já jsem měl strach, že zde budeme sami. Jsem rád, že je o knihu takový zájem,“ řekl na závěr František Wiendl, který je obdivuhodný nejen svým životním příběhem, ale také neustálým elánem, kterým oplývá, a to i v úctyhodném věku, v letošním roce oslaví totiž významné životní jubileum, krásných sto let.