„Kaple, která se nachází nad druhou hradní bránou, je nazývaná stadionská a vznikla současně s přestavbou vedle stojícího zámku jako rodinná kaple rodiny Stadionů. Návštěvníci uvidí interiér přesně takový, jak jej nechal vybudovat hrabě Eduard ze Stadionu – Thannhausenu v roce 1834. Hrabě vlastnil hrad a zámek Klenovou v letech 1832 až 1838,“ informuje Olga Kováříková z Galerie Klatovy – Klenová.

Kaple je ojedinělá v Čechách tím, že interiér nebyl v pozdějších letech nijak výrazně upravován ani restaurován.

„Lavice i oltář jsou původní, textilie stejné jako před sto sedmdesáti lety,“ říká restaurátor kaple Jindřich Šlechta. Zbytky textilií našli restaurátoři pod mladším čalouněním a pod přibitými hřebíky. Původní barevnost omítek byla zjištěna na torzech rozpadlého zdiva. Ještě před pár lety byla kaple v katastrofálním stavu. Střechou zatékalo, takže celý vnitřek byl provlhlý.

„Je zajímavé, že jsme pod omítkou našli ještě starší barokní výmalbu a tu jsme nechali v jedné části pro zájemce odkrytou. K jakému účelu v té době tato místnost sloužila, to nevím. Ale ještě dříve, v době Kryštofa Haranta, to byla zřejmě místnost strážného brány,“ dodal Šlechta.

Nově zrestaurovanou kapli mohou vidět návštěvníci v rámci prohlídky hradu. Náklady na opravu vnitřku kaple se vyšplhaly na částku dosahující téměř osm set tisíc korun.