„Těší nás, že máme v Kolinci hodně malých dětí,“ říká starosta městyse Kolinec Pavel Princ. O víkendu zde totiž už podruhé v letošním roce vítali v obřadní síni nové občánky.

„V dubnu to bylo osm dětí, teď jsme jich tu do života uvedli sedm, a to Petra Mareše, Tomáše Lorence, Zdeňka Kazára, Štěpána Pecha, Rozálii Šmídovou, Pavla Balouna a Alici Carmen Dunovou,“ říká starosta Pavel Princ.

O bohatý program slavnostního aktu se postaraly děti z Mateřské školy v Kolinci s pásmem písniček a vystoupila zde také Hana Prančlová s dcerou s hrou na housle a kytaru.