Hodnocení Aa1 označuje pravděpodobnost, že město dostojí včas a v plné výši svým závazkům. Investice jsou tedy bezpečné.

„Klatovy i z historického hlediska velmi dobře hospodařily, provozní hospodářství se dostalo z nadprůměru do průměru. Dobré dřívější hospodaření, určité finanční rezervy města a velké investice hrály roli v tom, že město se dostalo do průměru. Nicméně pokud vezmeme v potaz velké investice, tak je nynější stav úspěch,“ zhodnotil hospodaření města ředitel pražské pobočky ratingové agentury Moody's Petr Vinš.

„Každá zpráva, která potvrzuje dobré hospodaření města, je velmi pozitivní zprávou. Je za tím rozvážné vedení rady, zastupitelstva a spolupráce finanční komise. Vzhledem k zastupitelské „jednotě“ si město po finanční stránce vede rozumně,“ řekl Deníku klatovský starosta Rudolf Salvetr. „Ve chvíli, kdy máme 50 milionů volných prostředků na rok, nám to dává možnost si „sáhnout“ na úvěry a ucházet se o evropské peníze. Poslední roky ukázaly, že pokud se peníze skládají z více zdrojů: stát, kraj, Evropa, město, tak se dokáže udělat podstatně více, než kdyby bychom investice hradili jen z vlastních zdrojů a měli je omezené špatným hospodařením,“ dodal Salvetr.

Města se přitom tento rok musela potýkat s propadem daňových příjmů, ani vyhlídky do budoucna nejsou nejlepší. „V roce 2009 vůči roku 2008 propad daňových příjmů měst je o 16 procent. Neočekáváme, že by se situace zlepšila za rok 2010. Městům tak většinou zůstanou provozní příjmy jako v roce 2009. Vracíme se tak na úroveň příjmů, která města mívala v roce 2006 či 2007. Tento fakt má pak dopad na těžko měnitelnou strukturu výdajů. Města musí zůstat opatrná ve svém hospodaření i v investiční politice,“ sdělil Vinš.

Moodys v současné době hodnotí přibližně 115 zemí po celém světě. Pražská pobočka monitoruje 18 zemí ve střední Evropě od Pobaltí až po Albánii.