Karel Mráz byl starostou města Klatovy od roku 1996, kdy na tomto postu vystřídal Jana Vránu. Působil v čele města až do roku 2006.

Mnozí Klatované na zesnulého mají řadu vzpomínek ať už jako na profesora gymnázia v Klatovech či jako místního významného politika. V obou případech se shodují, že to byl moudrý člověk s velkým přehledem. „Když jsem se dozvěděla, že zemřel bývalý starosta Klatov Karel Mráz, okamžitě se mi vybavila spousta historek, veselých i těch vážných. Poprvé jsme se potkali tehdy ještě na Integrované střední škole v Klatovech. Já tehdy čerstvě po maturitě, začala jsem dálkově studovat pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk a dějepis. Oba jsme na „integrovce“ učili, i když já jsem spíš jen do tajů pedagogiky teprve pronikala. Každopádně o veselé historky nebyla nouze. Zvlášť během úterních volejbalových podvečerů, nebo když ve škole probíhala vánoční besídka učitelů. Tehdy mi pan Mráz nabídl tykání a já ho s rozpaky přijala, protože jsem k němu měla velký respekt,“ vzpomínala Radmila Nagovská.

Tím, že byl i profesorem na pedagogické fakultě v Plzni, se spolu setkávali i v roli studentky a profesora. „Absolvovala jsem u něj studijní hodiny slovenské literatury a nakonec i zkoušku. Jeho vyprávění o literatuře bylo vždy zajímavé, pokaždé přidal i to, co v učebnicích nebylo. Asi od té doby mám ráda slovenštinu a dodnes se dívám na slovenské filmy. Po létech jsem se s ním pak setkala, když jsem nastoupila do redakce Klatovského deníku. Moje reportáže byly mimo jiné i z radnice. A prvním mužem radnice byl v té době právě on. Naše úplně první setkání tehdy bylo rozpačité, alespoň z mé strany. Nevěděla jsem totiž, jestli naše tykání z dřívějška bude pokračovat. Obavy ze mě spadly hned při pozdravu: Ahoj, tak tě tady vítám a zase tě rád vidím,“ zavzpomínala Klatovanka a dodala: „Děkuji za všechno, co mě v životě dovedlo tam, kde jsem teď. Děkuji za relativně bezstarostný život v mých učitelských začátcích, děkuji za lásku ke slovenské literatuře, děkuji za lidské vnímání regionální politiky ve městě, ve kterém od svého narození žiju, a loučím se obvyklým: Ahoj, Karle.“

Velký obdiv si vysloužil i od současného starosty Rudolfa Salvetra. „S Karlem Mrázem jsem se poprvé setkal v listopadových dnech roku 1989, zaujal mě už tehdy tím, jak dokázal i ve vypjaté chvíli naprosto jasně formulovat svá stanoviska a závěry. Následně, aniž bych to v tu dobu tušil, jsem se s ním potkal ve dvou volebních obdobích, kdy byl starostou města. Nic z toho, co mě na něm zaujalo už v roce 1989, neztratil, ba naopak. Stál u celé řady těžkých rozhodnutí, dobře si vzpomínám zejména na jedno. Ve chvíli, kdy Klatovy dodělaly čistírnu odpadních vod a připravovaly se na akci Čisté město, tak se vyskytla šance na to, opravit zchátralý Dominikánský klášter. Odpracoval na tom s kolegy obrovský kus práce. Díky tomu nám tady zůstala zachovaná budova a patří k jednomu z hezkých míst našeho města. Myslím si, že Karel Mráz za celou dobu, co se Klatovanům věnoval, v nich zanechal mnoho práce, hezkou stopu a i ve chvíli, kdy už odešel do důchodu, tak s městem i nadále žil a pomáhal při celé řadě společenských a kulturních akcí a svůj zájem neztratil až do konce svého života. O to více, myslím, že nejen mne, zasáhla smutná zpráva z dnešního rána,“ řekl Deníku Salvetr.

Na svého bývalého kolegu vzpomínají i na klatovském gymnáziu, kde Karel Mráz vyučoval své oblíbené předměty - český jazyk a dějepis - a to až do doby, než se stal starostou. "Kolegyně a kolegové, kteří s ním spolupracovali, na něho vzpomínají jako na obětavého, pracovitého, čestného a kamarádského člověka, který rychle zapadl do kolektivu. Byl zde velmi vážený pro svoje vynikající odborné znalosti českého jazyka, české literatury a historie. Také proto byl i studenty pozitivně vnímán, mimo jiné za své názory a velmi kvalitní hodiny. Dodnes na něho a jeho poutavá vyprávění rádi vzpomínají bývalí studenti na třídních srazech. V době svého působení na klatovském gymnáziu vedl předmětovou komisi českého jazyka a literatury. Byl rovněž známý pro svou vášeň pro českou literaturu a poezii," uvedl ředitel klatovského gymnázia Václav Vogeltanz. Zavzpomínal, že i on měl tu čest s Karlem Mrázem později několikrát hovořit a vždy na něj působil velmi přátelským a lidským dojmem. "I ve svém důchodovém věku nám ještě vypomohl a na kratší dobu se vrátil před studenty naší školy. Kromě toho přijal ochotně naše pozvání na besedu se studenty o listopadových událostech roku 1989 v Klatovech, která se uskutečnila k 30. výročí sametové revoluce, tedy v roce 2019," konstatoval Vogeltanz a dodal: "Dnešní smutná zpráva o jeho odchodu nás velmi zarmoutila. Vzpomínáme na něho jako na vynikajícího odborníka a pedagoga, který se nesmazatelně zapsal do historie klatovského gymnázia. Za celý kolektiv naší školy bychom chtěli vyjádřit jeho rodině upřímnou soustrast."

Poslední rozloučení s Karlem Mrázem se uskuteční v úterý 14. května v 13.30 hodin v obřadní síni krematoria města Klatov.